FAQ: Kategorisystemet

Senast uppdaterad: 2015-01-20

 1. Vem och vad är den Kategoriansvariga?
 2. Vilken sorts karaktärer omfattas av Kategorisystemet?
 3. Är det några karaktärer som INTE omfattas av kategorisystemet?
 4. Vilka kategorier finns och vad betyder de?
 5. Hur ändrar man kategori?
 6. Vad innebär de olika kategorierna?
 7. Varför står min karaktär fortfarande som Inaktiv trots att jag spelat med den efter inaktivitetsvarningen?
 8. Hur många inlägg och hur ofta måste man posta för att vara Aktiv?
 9. Hur halvpausar jag min karaktär? Ny fråga

För mer information och svar på eventuella frågor, se "Regler för Kategorisystemet", samt det här PDF-dokumentet med kategori-flödesscheman som inte gäller sedan uppdateringen till Kategorisystemet v5 (2013-12-01).


1. Vem och vad är den Kategoriansvariga?

Kategoriansvarig (KA) är den person som ansvarar för aktivitetskoller och att kategorierna funkar som de ska. Det finns olika kategoriansviga beroende på vilket del av rollspelet det handlar om.

Nuvarande kategoriansvariga:

 • Hogwarts: Traxy
 • Magivärlden: Angfiel
 • Beauxbatons: Traxy
 • Durmstrang: Angfiel

2. Vilken sorts karaktärer omfattas av Kategorisystemet?

Alla officiellt godkända karaktärer, d.v.s. alla som står med på hemsidan och/eller har godkända bakgrunder.

3. Är det några karaktärer som INTE omfattas av kategorisystemet?

Nej, om man inte räknar ospelade karaktärer (karaktärer som saknar godkänd bakgrund och som inte finns med på hemsidan).

4. Vilka kategorier finns och vad betyder de?

Aktiv (A): Din karaktär räknas som att den spelas aktivt. För att klassas som Aktiv så behöver du faktiskt bara posta ett inlägg (per karaktär) varannan månad, så du kan ta det ganska lugnt om du vill.

Nykomling (N): Här placeras nya karaktärer, samt karaktärer som avpausas eller tas tillbaka efter en utrensning. Här ligger karaktärerna i en månad innan de kollas igen för att se om de spelats med under den tiden. Karaktärer i den här kategorin kan inte pausas. De karaktärer som KA kan se har spelats med under den här månaden flyttas till Aktiv, och har de inte spelats med alls flyttas de istället till Inaktiv och får en inaktivitetsvarning istället.

Pausad (P): Karaktärer spelaren har sagt till ska ligga på is ett tag. Detta kan man göra om man ska åka bort i flera månader, eller om man kanske har för mycket att göra för att kunna spela för tillfället, eller att man helt enkelt inte har inspiration just nu och inte tror att man kommer få det på ett tag. En karaktär kan vara pausad i sex månader åt gången. Pausar man en karaktär så kan man inte avsluta eventuella lektioner hen var med på.

Inaktiv (I): Här hamnar Nya karaktärer som inte har spelats med sedan de godkändes eller avpausades, Aktiva karaktärer som inte spelats med de senaste tre månaderna, eller Pausade karaktärer som nått slutet av pausningstiden och antingen behöver förnya pausningen eller börja spela igen.

Inaktivitetsvarningar skickas i regel ut via mejl när det gäller Hogwarts (Magivärlden och Durmstrang är oftasts PM), vilket tas från den man angett i det forum som kollen handlar om - F1 för Hogwarts, F2 för magivärlden och övriga magiskolor. När man får en inaktivitetsvarning har man en månad på sig att:

a) visa att man faktiskt har spelat med karaktären under tiden som angetts. Skicka i så fall svar till KA med länk till forumspel eller skicka in datumstämplad logg så kommer karaktären att flyttas till Aktiv så snart som möjligt, eftersom det var ett misstag att flytta den till Inaktiv. Eller:

b) se till att posta minst ett inlägg med karaktären innan månaden gått (karaktären flyttas i så fall till Ny vid nästa koll, alltså inte direkt), eller:

c) be att få karaktären pausad innan månaden gått (karaktären flyttas till Pausad så snart man säger till).

Om man inte gör något av dessa alternativ så kommer karaktären att rensas ut vid månadens slut (se nedan).

Utrensad (U): Här hamnar de karaktärer som var inaktivitetsvarnade men som spelaren inte gjort något åt när inaktivitetsvarningen gått ut. Man kan även kontakta KA och be att få en karaktär direkt utrensad om man vill. En utrensad karaktär är borta ur spelet, finns inte mer, puts väck. Man kan få tillbaka utrensade karaktärer, så länge de inte rensats ut fem gånger, då de klassas som Döda (se nedan).

Död (D): Kategori för karaktärer som dött ON, blivit raderade OFF eller som rensats ut mer än fem gånger. Man kan inte få tillbaka karaktärer som dött, annat än som spöken. Se Regler för Kategorisystemet för mer information.

5. Hur ändrar man kategori?

Man kontaktar kategoriansvarig - helst i KATEGORIÄNDRINGSTRÅDEN (under Anslagstavlan) i Forum1 om det gäller Hogwarts, alternativt dessa i Forum2 för övriga platser: KATEGORIÄNDRINGSTRÅDEN för Durmstrang & Beauxbatons, KATEGORIÄNDRINGSTRÅDEN för Magivärlden. Dessa finns även länkade på hemsidan för att göra det enklare: Forum > Pausa/Avpausa > (plats).

OBS! Sedan 1 januari 2014 sker inga kategorikollar. På HW är det enda du kan göra att be om att flytta karaktärer i "Ny"-kategorin till "Aktiv" för att kunna anmäla en ny elev.

6. Vad innebär de olika kategorierna?

Se fråga 4 (ovan). För mer detaljerad information, se "Regler för Kategorisystemet".

7. Varför står min karaktär fortfarande som Inaktiv trots att jag spelat med den efter inaktivitetsvarningen?

En person som står som Inaktiv för att KA inte hittat några inlägg när kollen gjordes flyttas inte till Ny förrän KA kollat nästa gång, d.v.s. det datum man har på sig till att skriva något. Enda gången någon flyttas innan dess är om spelaren kontaktar KA och säger "hörredu, jag HAR faktiskt spelat med X under tiden du sade att jag inte hade gjort det!" och skickar en länk till forumspel eller datumstämplad logg, för då kommer man att flyttas tillbaka till Aktiv så snart KA har tid att fixa detta.

8. Hur många inlägg och hur ofta måste man posta för att vara Aktiv?

För att vara på den säkra sidan: minst ett inlägg i forumet varannan månad, per karaktär. Mer än så behövs inte.

9. Hur halvpausar jag min karaktär?

Det kan du inte. Kategorin Halvpausad togs bort i och med införandet av version 5 av kategorireglerna. Du kan spela eller pausa karaktärer individuellt. Du kan även spela flera elever i samma årskurs på samma lektion om du vill.