FAQ: D-uppgifter (Examinationsuppgifter)

Senast uppdaterad: 2015-01-19


Sektion A: Elever

 1. Vad är en d-uppgift?
 2. I vilka ämnen/årskurser finns det d-uppgifter?
 3. Måste man göra d-uppgifter?
 4. Vad händer om man inte gör d-uppgifter?
 5. Hur många lektioner måste man göra innan man kan lämna in en d-uppgift?
 6. Kan man spela d-uppgifter ihop med någon annan eller måste man skriva dem helt själv?
 7. Måste jag spela d-uppgiften med den ämnesansvariga?
 8. Hur långa måste d-uppgifter vara?
 9. Om det finns flera alternativ på en d-uppgift, måste jag göra allihop?
 10. Kan man lämna in fler än en d-uppgift i samma ämne?
 11. Vad händer om d-uppgiften inte blir godkänd?
 12. Kan jag skriva om en godkänd d-uppgift? / Kan jag skriva om en godkänd d-uppgift för att få högre betyg?
 13. Vad måste d-uppgifter innehålla?
 14. Var hittar jag vilka d-uppgifter som finns?
 15. Om d-uppgiften är att skriva uppsats, ska jag skriva elevens uppsats då?
 16. Hur sätts betygen på d-uppgifter?

Saknas det en fråga? Något du undrar över som inte står med? Hör av dig!

Sektion B: Lärare

Håller på att skrivas!


Sektion A: För elever

A1. Vad är en d-uppgift?

Det är en sorts examinationsuppgift som man genomför i vissa ämnen eller vissa årskurser utöver lektionerna.

A2. I vilka ämnen/årskurser finns det d-uppgifter?

På Hogwarts finns det d-uppgifter i Kvastflygning (KVF) i ettan, Sex och Samlevnad (SOS) i sexan, Spöktransferens (STF) i sexan eller sjuan (man kan välja om/när man vill gå ämnet) och i alla ämnen i årskurs fem och sju.

A3. Måste man göra d-uppgifter?

Ja. Du kan inte få betyg i ämnet och gå upp en årskurs annars.

A4. Vad händer om man inte gör d-uppgifter?

Inte så mycket, men gör du inte uppgiften så kan du inte skicka in slutprov och om du inte kan skicka in ett slutprov så kan du inte få betyg i ämnet och om du inte har betyg i alla ämnen i årskursen så kan du inte flyttas upp till nästa årskurs ...

A5. Hur många lektioner måste man göra innan man kan lämna in en d-uppgift?

KVF, SOS och STF: tre. Övriga ämnen (GET/FUTT): Beror på vilket betyg du vill ha, som med vanliga slutprov:

Antal lektioner Godkänt betyg Underkänt betyg d skickas till
1 A D SSL (Traxy)
2 Ö, A B, D SSL (Traxy)
3 U, Ö, A K, B, D Ämnesansvarig

Även om din elev borde fått U på d-uppgiften men din karaktär bara gått en lektion så kan hen inte få högre än ett A när provet rapporteras.

A6. Kan man spela d-uppgifter ihop med någon annan eller måste man skriva dem helt själv?

Det får du göra som du vill. Det är kanske lite svårt att spela mot någon annan om karaktärens uppgift är att skriva en uppsats, men det betyder inte att du inte kan spela även sådana uppgifter mot någon annan om du vill. Vill du spela med någon annan så får du göra det. Tänk på att antalet ord som krävs i uppgiften gäller PER ELEVKARAKTÄR, inte per spel. Är det en GET-uppgift så måste BÄGGE elever skriva minst 500 ord.

A7. Måste jag spela d-uppgiften med den ämnesansvariga?

Nej. Du kan spela mot vilken lärare i ämnet som helst (eller kanske en SL eller rektor som råkar vara på spelhumör) eller mot en annan elev, eller helt på egen hand.

A8. Hur långa måste d-uppgifter vara?

GET: Minst 500 ord (varav utdrag ur eventuell uppsats: minst 250 ord)
FUTT: Minst 750 ord (varav utdrag ur eventuell uppsats: minst 350 ord).
KVF: Minst 400 ord.
SOS: Två spel på minst 500 ord var + 250 ord uppsats.
STF: Minst 500 ord.

A9. Om det finns flera alternativ på en d-uppgift, måste jag göra allihop?

Nej, välj ut ett av alternativen. Att det kan finnas flera alternativ på en uppgift är för att man ska kunna välja det som man tycker verkar roligast att spela på, och för att det inte ska bli så tjatigt om man har flera karaktärer som går samma ämne.

A10. Kan man lämna in fler än en d-uppgift i samma ämne?

Nej. Gjort är gjort. Du får vänta tills du har en annan karaktär i samma ämne. Undantag gäller endast om din karaktär ska gå om årskursen.

A11. Vad händer om d-uppgiften inte blir godkänd?

Då får du skriva om den. De flesta blir godkända på första försöket så det är kanske inte jättetroligt att du kommer att få problem med detta. Orsaken till underkänningar kan t.ex. vara att uppgiften är för kort för att kunna godkännas, t.ex. att du bara skrivit 466 ord när du måste ha skrivit minst 500, o.s.v. (Räkna!) Det spelar absolut ingen roll om du vill ge karaktären ett dåligt betyg ON. Det är inte den sortens "inte godkänd" som syftas på här.

A12. Kan jag skriva om en godkänd d-uppgift? / Kan jag skriva om en godkänd d-uppgift för att få högre betyg?

Nej. Har du skickat in den och den har blivit godkänd så är den godkänd, punkt slut. Om du vill skriva om den så kan du bara göra det INNAN du har skickat in den för godkänning! Om du får ett A på uppgiften och du vill att karaktären ska få Ö i slutbetyg så får du se till att ge honom eller henne många poäng på slutprovsdelen, eftersom det är där du som elevspelare kan påverka betyget. Om du tycker att en lärare felbedömt uppgiften alldeles så får du ta upp det med den spelaren.

A13. Vad måste d-uppgifter innehålla?

Se respektive ämne på lektionsindex-sidan. D-uppgifterna heter antingen ”GET”, ”FUTT” eller ”Examination”.

A14. Var hittar jag vilka d-uppgifter som finns?

Se respektive ämne på lektionsindex-sidan. D-uppgifterna heter antingen ”GET”, ”FUTT” eller ”Examination”.

A15. Om d-uppgiften är att skriva uppsats, ska jag skriva elevens uppsats då?

Njae. Du ska skriva utdrag ur elevens uppsats. Du behöver alltså inte skriva ner exakt allt det som din karaktär skulle ha skrivit om de suttit och skrivit uppsatsen på riktigt, utan ge bara lite utdrag från det, det räcker. Är det en GET-uppgift ska utdraget vara minst 250 ord långt och minst 350 ord om det är en FUTT-uppgift.

A16. Hur sätts betygen på d-uppgifter?

GET: Läraren sätter 0-20 poäng på uppgiften.
FUTT: Läraren sätter 0-40 poäng på uppgiften.
KVF: Läraren sätter 0-20 poäng på uppgiften.
SOS/STF: Läraren rapporterar in karaktärens betyg som godkänd/underkänd.

Poängen karaktären fått för GET/FUTT/KVF-uppgiften läggs sedan ihop med ett antal poäng som du själv väljer när du gör slutprovet. Det står instruktioner på den sidan för hur många poäng som behövs totalt för att nå upp till de olika betygen. Notera att lärarens betyg hänger ihop med vilket betyg karaktären kan få. Har du fått ett K på uppgiften (0p) av läraren så kan du omöjligt få U i slutbetyg, t.ex., eftersom du knappast lär få ett A/MVG om alla prov du gör och alla uppgifter du lämnar in i skolan får F/IG.


Sektion B: För lärare

Håller på att skrivas!