Bakgrundsförfattande A-Ö

Version 0.2.6 - Senast uppdaterad 2009-12-14 12:10

Om du undrar över något medan du skriver bakgrund åt en karaktär så kan du slå upp det här, eller bara kika igenom för att få lite tips på vad som funkar eller inte funkar (och varför), eller få lite inspiration. För att det ska vara lite lättare att ta sig igenom så har vi delat upp det i sektioner:

Sektion

Uppslagsord

Sektion

Uppslagsord

ABCD EFGH
IJKL MNOP
QRS TUVW
  * markerar ord som för närvarande inte har någon förklarande text. XYZÅÄÖ