Bakgrunder: Spöken

Senast uppdaterad 2015-01-20

När det annonseras om en post som elevhemsspöke på en skola, så ansöker du om den posten genom att skicka ett PM till den skolans rektor. Om det inte finns någon ledig post som elevhemsspöke så betyder det inte att du inte kan spela ett spöke för det - skolorna har fler spöken än så ju! Skicka ett PM till skolans rektor och berätta att du vill spela spöke. Om din ansökan och ditt namn är godkänt, så behöver du skriva en bakgrund.

En bakgrund till ett spöke ska vara lika detaljerad som vilken annan bakgrund som helst, men måste innehålla en orsak till varför karaktären valde att leva kvar som spöke och när/hur/varför de dog. Spöke blir man i JK Rowlings värld bara om man levt ett hemskt eller sorgligt liv, så tänk på att de inte kan ha haft det lätt i livet. Eftersom många spöken är flera hundra år gamla så får man också tänka på att karaktärens bakgrund ska passa in i den historiska perioden som karaktären levde i, och dessutom ska det finnas ett skäl till att de hemsöker just den skolan och inte bara platsen där de dog, om de inte dog på skolan.

Saker som bakgrunden ska innehålla

Bakgrunden ska vara på minst 750 ord (ungefär en och en halv A4-sida i Times New Roman, storlek 12) och vara berättande eller skriven som en berättelse. En bakgrund med ren fakta uppradad godkänns inte. Vill du skriva in fler saker, tveka inte. Ju längre en bakgrund är dess bättre, men den ska inte bestå av tio sidor svammel, utan om en bakgrund ska vara lång, så ska den vara intressant och relevant för att förstå karaktären.

Bakgrunden ska vara skriven i tredje person, alltså, det ska stå "Hon går fram till ugglan", inte "jag går fram till ugglan". Trots allt är det inte dig själv du berättar om, utan din karaktär. Skriv alltså om HONOM eller HENNE.

Karaktärens för och efternamn ska stå som rubrik och var hen kommer ifrån, t.ex. "Harry Potter, Little Whinging, Surrey". Landet, staden, byn skall ha en brittisk/irländsk anknytning om du inte fått tillåtelse till något annat. Orden i rubriken räknas inte till totalt antal ord, så du måste få ihop minst 750 ord innan du lägger till rubriken.

 • Under vilket århundrade levde karaktären?
 • När och hur dog karaktären? Hur gammal var hen då?
 • På vilket sätt var karaktärens liv så eländigt att de bestämde sig för att stanna kvar på jorden som spöke?
 • Berätta om karaktären:
  • Hade karaktären någon familj? (Föräldrar och syskon och/eller gift och hade barn?)
  • Hur var förhållandet med familjen?
  • Var hen mugglar- eller magikerfödd eller kanske halvblod?
  • Hade hen någon särskilt utmärkande egenskap?
  • Var hen olyckligt förälskade i någon?
 • Berätta om karaktärens personlighet:
  • Vad värdesatte personen hos sig själv?
  • Vad tyckte inte personen om hos sig själv?
  • Blyg? Rätt på sak? Stod på sig? Vek lätt undan? Självständig? Beroende av andra? Snäll? Elak? Tyst? Högljudd?
  • Vilket elevhem gick de i när de gick på Hogwarts? Tänk på att deras personlighet ska passa in elevhemmet.
 • Berätta hur karaktären ser ut:
  • Kroppsbyggnad: Lång och tanig? Kort och tjock? Liten och spinkig? Lång och kraftig? Medellängd/normalvikt? Undvik detaljer om att han/hon vägde 85 kilo eller är 170 cm lång, för alla sådana siffror kommer att strykas - spöken väger ju trots allt inget. ;)
  • Hårfärg?
  • Ögonfärg?
  • Uppenbara sår/skador från när de dog? (Tänk "yxa i huvudet", "nästan avhugget huvud", o.s.v.)
 • Första intrycket av personen när de levde skulle kunna vara...?
 • Första intrycket av personen i spökform skulle kunna vara...?

Tänk på:

 • Undvik överdrifter.
 • Skriv på ordentlig svenska och använd inte svärord i onödan. Stavfel och grammatiska fel kommer redigeras innan bakgrunden läggs upp på sidan. Inga uppgifter kommer dock ändras!
 • Tänk på att sådant som är självklart idag (t.ex. kvinnlig rösträtt) inte var självklart ens för 100 år sedan, utan det som bakgrunden pratar om ska passa in i den tidsepoken som den beskriver. Slå gärna i historieboken eller på Internet för att se vad som hände på den tiden - helst då vad som hände i landet du skriver om. Skriver du t.ex. om en karaktär som levde på första halvan av 1600-talet så lär du hitta att Ostindiska Kompaniet (tänk "Pirates of the Caribbean") grundades då, 1605 försökte Guy Fawkes spränga det brittiska parlamentet i bitar, Gustav II Adolf virrade bort sig i dimman i Lützen, på 1640-talet var det inbördeskrig i England, och häxprocesserna (som nådde sin kulmen på 1660-talet) såg till att avrätta tusentals människor i hela Europa på mycket lösa grunder. Drottning Elizabeth I dog. Världen såg mycket annorlunda ut på den tiden.
 • SH utspelar sig inte i Sverige. Saker vi tycker är ganska självklara är inte nödvändigtvis självklara i England, Frankrike eller Ryssland.

Vem ska jag skicka bakgrunden till?

Den som spelar Rektorn på respektive skola.