Brittiska läsår

Senast uppdaterad 2015-01-19

Hösttermin

Från början av september
Till jullovet

Vårtermin

Från jullovets slut
Till påsklovet

Sommartermin

Från påsklovets slut
Till sommarlovet

Brittiska skollov

Här är vad loven kallas Storbritannien och när de är, baserat på läsåren 2014-2016 i Nottingham City Council:

 1. Autumn Half Term (höstlov, mitterminslov)
  20 okt 2014 - 31 okt 2014 // 19 okt 2015 - 30 okt 2015
 2. Christmas Holiday (jullov)
  20 dec 2014 - 04 jan 2015 // 21 dec 2015 - 03 jan 2016
 3. Spring Half Term (sportlov/februarilov, mitterminslov)
  16 feb 2015 - 20 feb 2015 // 15 feb 2016 - 19 feb 2016
 4. Easter Holiday (påsklov)
  03 apr 2015 - 16 apr 2015 // 02 apr 2016 - 17 apr 2016
 5. Summer Half Term (finns ingen svensk motsvarighet, mitterminslov)
  25 maj 2015 - 29 maj 2015 // 30 maj 2016 - 03 jun 2016
 6. Summer Holiday (sommarlov)
  24 jul 2015 - 31 aug 2015 // 26 jul 2016 - (31 aug 2016?)

Notera att påsklovet är längre än det svenska, och att sommarlovet är kortare - och börjar/slutar senare!

Mer info:

Här kan man söka upp lokala kommuner och deras skollov.
Local Government Association är de som bestämmer när det ska vara lov, vilket skolorna sedan sätter in i
sina scheman, och anpassar till sig själva.
Läsåret 2007/2008.