Elevhemmen på Hogwarts

Senast uppdaterad 2015-01-20

HufflepuffHufflepuff

Ni kanske hemma hör i Hufflepuff,
Där rättvisa och sanning styr,
Ja, Hufflepuffarna är trogna och lojala
Och aldrig någon möda skyr;
//Ur Sorteringshattens sång i De vises sten
...
Och milda Hufflepuff, hon föredrog
De flitiga, som strävar efter att duga,
//Ur Sorteringshattens sång i Den flammande bägaren
...
Sa Hufflepuff: "Jag alla tar emot
Och ska behandla dem på lika sätt."
//Ur Sorteringshattens sång i Fenixorden

Jag börjar med Hufflepuff eftersom många verkar tolka dem som det elevhemmet man hamnar i om man inte passar in någon annanstans. Eller som en del säger: "Hogwarts papperskorg".

Det finns en viss sanning i det – se citatet från Sorteringshattens sång i bok fem. Hufflepuff ville ta emot alla barn med magisk förmåga, och då de andra elevhemmen hade tagit de elever som föll dem i smaken så hade Hufflepuff kvar de övriga. Hufflepuff uteslöt ingen. När grundarna av Hogwarts gav Sorteringshatten dess förmåga att sortera eleverna så specifierades dock egenskaper som en Hufflepuff-elev skulle ha (Hufflepuff sökte redan efter dessa egenskaper bland sina elever, men med skapandet av Sorteringshatten blev dessa egenskaper officiella). Därför är det viktigt att inte bara leta efter de andra elevhemmens egenskaper, och om dessa inte finns i en elev placera denna i Hufflepuff. De har egna egenskaper som faktiskt ska vara åtminstone någorlunda uppfyllda.

Hufflepuffs egenskaper: Rättvisa, sanningsenliga, lojala, tålmodiga och flitiga.
Stereotypen: Snälla men dumma – de som inte passar in i något annat elevhem.

Den bästa sidan av Hufflepuff

Många ser ju nu Hufflepuffs egenskaper som överväldigande positiva, och därför är det lätt att se hur en bra Hufflepuffare är – de är rättvisa och försöker se till att alla får vara med på allt, de stödjer mobbningsoffer, de skulle aldrig ge sig på någon som inte förtjänade det. Deras form av rättvisa uttrycks framför allt i devisen "behandla andra som du själv vill bli behandlad", och de strävar mot ett bättre samhälle. Man kan alltid lita på dem, de ljuger inte utan berättar vad som är sant. Om man är deras vän så är de lojala i vått och torrt, om du har en Hufflepuffkompis så står de vid din sida till slutet. Att de är flitiga gör att de jobbar på hårt, både i skolan och med allt annat de tar sig för. En Hufflepuffare ger inte upp i det första laget – de ger andra det utrymme och den tid de behöver.

Den sämsta sidan av Hufflepuff

Vänta lite nu, hör jag kanske någon säga, finns det faktiskt en dålig sida av Hufflepuff? De är väl snälla små frukostflingor allihopa? Tyvärr är det nu inte så – faktum är att Hufflepuff har en enorm potential till att vara ett rätt läskigt elevhem. Hur är då en dålig Hufflepuffare? Nackdelen med att vara rättvis är att man blir hämndlysten och skoningslös. En riktigt rättvis person förlåter inte – de ger igen. "Öga för öga, tand för tand" är ett typexempel på hur de tänker. Att vara sanningsenlig är för det mesta ett positivt drag, men sanningen kan nu faktiskt också skada folk om de inte vill höra den. Lojalitet är så klart ett positivt drag, men det beror också på vad de är lojala till – är det elevhemmet, en kompis, eller sin familj? Det kan faktiskt vara väldigt viktigt var lojaliteten ligger, för den gruppen man är mest lojal till blir den som vinner om det är en konflikt mellan grupperna. Flitighet (och tålamod) betyder att de kan ta en lång, lång tid på sig att hålla fast vid en oförätt innan de slutligen ger igen, de kan bida sin tid och planera och ge igen med full kraft.

RavenclawRavenclaw

Måhända är ert hem det visa Ravenclaw,
Ty den som lärd och kvicktänkt är
Och har ett klart och gott förstånd
Skall alltid sina likar finna där;
//Ur Sorteringshattens sång i De vises sten
...
Men Ravenclaw, hon fann i alla år.
Att de som hade gott förstånd var bäst.
//Ur Sorteringshattens sång i Den flammande bägaren
...
Sa Ravenclaw: "Vi undervisar dem
Med störst intelligens och vett."
//Ur Sorteringshattens sång i Fenixorden

Man behöver faktiskt inte älska böcker över allt annat för att gå i Ravenclaw. Det är visserligen kanske sant att man hittar fler bokmalar i Ravenclaw än i andra elevhem, för böcker är ju nu en av de bästa kunskapskällor som finns – men det är kunskapstörsten, inte böckerna som definerar elevhemmet.

Det Ravenclaw sökte bland magikerbarn var intelligens, antagligen för att hon förutsatte att de mest intelligenta barnen var de som skulle ha lättast för att ta till sig undervisningen och kunna vidareutveckla magin. Många av Ravenclaws ledord låter till en början som synonymer, men det är faktiskt inte riktigt så – istället handlar det om olika aspekter av tanke och minne, som i kombination skapar en Ravenclawelev. Ravenclaws egenskaper har mest att göra med hjärnan, och hur de är som personer bortsett från sin intelligens kan vara mycket spritt. Då de själva har viss distans till sina känslor har de lite svårt att förstå de som är mer känslostyrda. Eftersom Gryffindor och Hufflepuff ses som "de goda" klumpas Ravenclaw ofta ihop med Slytherin som "de onda", men det är självfallet mer komplext än så.

Det viktigaste att söka efter i en bakgrund för att se om en karaktär passar in i Ravenclaw är intelligens och kunskapstörst. Att bara gilla att läsa placerar inte någon i elevhemmet, utan det beror på vad de gör med kunskapen de tar in.

Ravenclaws egenskaper: Intelligenta, lättlärda, kvicktänkta och förståndiga.
Stereotypen: Bokmalar som tycker det roligaste som finns är att plugga.

Den bästa sidan av Ravenclaw

En person med alla positiva aspekter av Ravenclaw är smart och har lätt att lära sig nya saker. De behöver ofta egentligen inte plugga så värst mycket för att lära sig det de ska, men de läser på ändå, eftersom de gillar kunskap. Ofta lär de sig mer än vad de egentligen behöver på områden de är intresserade av. De ifrågasätter saker, försöker se de stora sammanhangen och orsakerna. Ofta delar de gärna med sig av sin kunskap när de tycker sig att det behövs. I kriser är det oftast de som först lyckas skaffa sig överblick över situationen och bestämma vad nästa steg bör vara; de kan tänka och resonera snabbt i alla situationer. Detta innefattar inte bara nödsituationer, utan kan sträcka sig till något som att helt enkelt vara väldigt vitsig, och använda humor för att lätta på en situation, eller snabbt hitta på ett svar på en fråga om något de inte egentligen har ordentlig koll på. En Ravenclaware tänker efter innan de handlar, för att försöka välja bästa möjliga lösning i förväg. De ger ofta goda, logiska råd.

Den sämsta sidan av Ravenclaw

Vad är då Ravenclaws dåliga sidor? Först kan man kanske nämna att de är så vana att använda sin hjärna jämnt och ständigt att deras intelligens lätt vinner över deras känslor – de litar mer på sin hjärna än på sitt hjärta, vilket leder till att de ofta kan bli rätt känslokalla. I likhet med Slytherin har de lätt att dra slutsatsen att "ändamålen helgar medlen", och logiskt försöka avgöra vilka människor som är "mer värda" än andra. I allmänhet har de inga problem med att ljuga, om de bedömer att situationen kräver det. Eftersom de vet så mycket har de svårt att hitta rätt nivå när de ska förklara något, och blir därför lätt alltför avancerade eller för grundläggande i sina förklaringar. De vill gärna ha rätt, och tillrättavisar andra även när detta egentligen inte behövs – de blir lätt besserwissrar. En annan negativ aspekt är att de fokuserar så mycket på de områden de är mest intresserade av att de totalt glömmer bort de områden de inte är intresserade av – alltså blir deras betyg ofta antingen väldigt bra eller väldigt dåliga. Ibland blir deras konstanta ifrågasättande av precis allting också väldigt jobbig. Ravenclaware har också en tendens att överanalysera situationer till den grad att de lamslås, då de tycker alla lösningar verkar lika dåliga, eller helt enkelt för att de fastnar i planeringsstadiet då de försöker förutsäga alla möjliga utfall av situationen.

SlytherinSlytherin

Eller måhända ni i Slytherin
Skall era sanna vänner finna,
Där sluga rävar nyttjar alla knep
Att sina mål och syften vinna.
//Ur Sorteringshattens sång i De vises sten
...
Men Slytherin, som aldrig utav makt fick nog,
Han tyckte om de äregiriga och sluga.
//Ur Sorteringshattens sång i Den flammande bägaren
...
Sa Slytherin: "Vi undervisar dem
Vars förfäder har renast blod."
//Ur Sorteringshattens sång i Fenixorden

Behöver man vara en ondskefull mugglarhatare för att gå i Slytherin? Knappast. Det är väldigt vanligt att se bakgrunder från folk som vill ha in sina karaktärer i Slytherin där deras enda personlighetsdrag är att de är elaka och ogillar mugglare, men dessa drag är faktiskt inte utmärkande för elevhemmet (även om de har högre andel av såna personer än de andra elevhemmen).

Av Hogwarts fyra grundare var Salazar Slytherin den enda som brydde sig om inte bara eleven och dess uppvisade egenskaper, utan även elevens föräldrar. Detta har gjort att det fortfarande finns krav på att Slytherinelever ska ha något slags magikerpåbrå, förutom de egenskaper som Slytherin värdesatte. En mugglarfödd elev kan inte komma in i Slytherin, även om de annars har precis alla egenskaper som söks (i alla fall inte på Svenska Hogwarts). Om en mugglarfödd elev "egentligen" borde hamna i Slytherin så får man helt enkelt sortera in dem i det näst mest passande hemmet.

Slytherins egenskaper: Listiga, ambitiösa, manipulativa, magikersläkt.
Stereotypen: Elak, renblodig (gärna också rik och högstatus) mugglarhatare.

Den bästa sidan av Slytherin

Finns det en bra sida av Slytherin? Ja, även om många verkar tro att alla Slytherinare är elaka mugglarhatare finns det faktiskt många positiva aspekter inom elevhemmet. Det handlar helt enkelt om vad de använder sina egenskaper till. Ordet "listig" betydde ursprungligen "kunnig" och "skicklig", och ordet fick först senare den negativa klangen vi nu associerar med det. En bra Slytherinelev sätter upp mål för sig själv och strävar för att komma dit. De kan visserligen knuffa andra ur vägen om de tycker det behövs, men de försöker oftast hitta andra lösningar på problemen. De är goda diplomater – deras manipulativa sida gör att de kan medla effektivt och få båda sidor av en konflikt att tro att de vinner. Så länge deras ambition är positiv och de strävar mot att kunna hjälpa andra på något sätt så är deras egenskaper överväldigande positiva.

Den sämsta sidan av Slytherin

Den dåliga sidan av Slytherin känner de flesta redan till, men den är ändå värd att utveckla kring. Enkelt uttryckt är dessa elever de som inte har positiva ambitioner, utan vars mål är att vinna för egen räkning. De gör upp planer för hur de ska ta sig upp i världen, och om någon kommer i deras väg hugger de dem i ryggen. Så länge de har nytta av andra är de vänliga mot dem, men när de anser sig inte behöva dem längre avsäger de sig bekantskapen. De ser sig själva som mer värda än andra på grund av sitt intellekt, sitt rena blod, eller någon annan anledning, och ser ner på alla andra.

GryffindorGryffindor

Ni passar kanske bäst i Gryffindor,
Där folk med mod i bröstet lever,
Vars djärvhet, kraft och tapperhet,
Dem skiljer ut från mängden av elever;
//Ur Sorteringshattens sång i De vises sten
...
De modiga sattes högst av Gryffindor,
Och prisades av honom allra mest.
//Ur Sorteringshattens sång i Den flammande bägaren
...
Sa Gryffindor: "Vi undervisar dem
Vars namn är känt för visat mod."
//Ur Sorteringshattens sång i Fenixorden

Sist kommer då Gryffindor, eftersom jag tycker de är svårast att definera. Rowling skriver visserligen mest om detta elevhem, men det där med mod är knepigt.

Vad är egentligen mod? Det är en fråga som bör besvaras innan man går in i detalj runt Gryffindor. Mod är enkelt uttryckt att göra något fast man är rädd, men det är något man anser måste göras, så man gör det ändå. Som Jonatan Lejonhjärta uttrycker det: "Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort."

Ibland gör man något farligt och är inte rädd. Detta är inte mod – om man inte är rädd är det för att man inte förstår just hur farlig situationen är, och i så fall är man inte modig, utan bara dumdristig. Detta är dock också en egenskap som placerar en i Gryffindor.

Gryffindors egenskaper: Modiga, dumdristiga, viljestarka, godhjärtade, hjältekomplex.
Stereotypen: Vild upptågsmakare utan respekt för regler, de svagas beskyddare.

Den bästa sidan av Gryffindor

Den bra sidan av Gryffindors egenskaper är lätta att se. De står upp mot mobbare och andra förtryckare, de räddar situationer där ingen annan vågar göra vad som måstes, de vill väl och kämpar på, även mot oerhörda odds. De är födda till ledare, och går alltid i spetsen för vad de än tar sig för. (Om de inte kan ta ledarpositionen eftersom en annan redan tagit den så blir de inte undersåtar för det, utan antingen försöker de ta makten ändå, eller så blir de ledarens högra hand.) De har en stark moralisk kompass, och försöker verkligen att göra det som är rätt, även om de råkar illa ut för det. Oftast är de väl medvetna om sin image, och månar starkt om den. Inte så att de medvetet skadar andra för att skydda den, men de vill hellre hjälpa någon som verkligen behöver mycket hjälp än hjälpa någon som bara behöver lite hjälp.

Den sämsta sidan av Gryffindor

Finns det någon negativ sida av mod? Nej, inte som så. Däremot blandar man ofta ihop mod och dumdristighet, eftersom de utåt kan verka rätt lika. Den dumdristige slänger sig in i farliga situationer utan att inse just hur farligt det är, och sätter ofta inte bara sig själv utan även andra i farans väg i onödan. Deras viljestyrka yttrar sig inte sällan i envishet och stolthet, vilket gör att de ofta har svårt att be om ursäkt. De har en stark moralisk kompass, men detta leder också till att de ser världen i svart och vitt – alla är antingen fiender eller vänner. De har också svårt att förstå att andra kan ha andra värderingar än de själva, utan allt är verkligen rätt eller fel, och de står så klart på "det godas" sida. Beroende på vilka regler som ligger till grund för deras morala kompass så kan de också ignorera övriga regler omkring sig – det kanske är fel att tjalla på en kompis, men däremot inte att fuska på ett prov, eller fälla elaka kommentarer mot sina fiender. De har sina egna regler, och de övriga reglerna följer de mest bara när det passar dem. Eftersom de hemskt gärna vill bli sedda som hjältar orsakar de ibland problem som de bara kan lösa själva, just för att få den uppmärksamhet och beundran som de anser sig förtjäna. En Gryffindorelev blir lätt väldigt arrogant, då de gärna ser sig själva som hjälten i berättelsen, och alla andra är bara bakgrundsskådespelare.