Ravenclaw

Se även:

Elevhemsguide

Ravenclaws egenskaper: Intelligenta, lättlärda, kvicktänkta och förståndiga.
Stereotypen: Bokmalar som tycker det roligaste som finns är att plugga.

Måhända är ert hem det visa Ravenclaw,
Ty den som lärd och kvicktänkt är
Och har ett klart och gott förstånd
Skall alltid sina likar finna där;
//Ur Sorteringshattens sång i De vises sten

Men Ravenclaw, hon fann i alla år.
Att de som hade gott förstånd var bäst.
//Ur Sorteringshattens sång i Den flammande bägaren

Sa Ravenclaw: "Vi undervisar dem
Med störst intelligens och vett."
//Ur Sorteringshattens sång i Fenixorden

Man behöver faktiskt inte älska böcker över allt annat för att gå i Ravenclaw. Det är visserligen kanske sant att man hittar fler bokmalar i Ravenclaw än i andra elevhem, för böcker är ju nu en av de bästa kunskapskällor som finns – men det är kunskapstörsten, inte böckerna som definerar elevhemmet.

Det Ravenclaw sökte bland magikerbarn var intelligens, antagligen för att hon förutsatte att de mest intelligenta barnen var de som skulle ha lättast för att ta till sig undervisningen och kunna vidareutveckla magin. Många av Ravenclaws ledord låter till en början som synonymer, men det är faktiskt inte riktigt så – istället handlar det om olika aspekter av tanke och minne, som i kombination skapar en Ravenclawelev.

Ravenclaws egenskaper har mest att göra med hjärnan, och hur de är som personer bortsett från sin intelligens kan vara mycket spritt. Då de själva har viss distans till sina känslor har de lite svårt att förstå de som är mer känslostyrda. Eftersom Gryffindor och Hufflepuff ses som "de goda" klumpas Ravenclaw ofta ihop med Slytherin som "de onda", men det är självfallet mer komplext än så.

Det viktigaste att söka efter i en bakgrund för att se om en karaktär passar in i Ravenclaw är intelligens och kunskapstörst. Att bara gilla att läsa placerar inte någon i elevhemmet, utan det beror på vad de gör med kunskapen de tar in.

Den bästa sidan av Ravenclaw

En person med alla positiva aspekter av Ravenclaw är smart och har lätt att lära sig nya saker. De behöver ofta egentligen inte plugga så värst mycket för att lära sig det de ska, men de läser på ändå, eftersom de gillar kunskap. Ofta lär de sig mer än vad de egentligen behöver på områden de är intresserade av. De ifrågasätter saker, försöker se de stora sammanhangen och orsakerna. Ofta delar de gärna med sig av sin kunskap när de tycker sig att det behövs.

I kriser är det oftast de som först lyckas skaffa sig överblick över situationen och bestämma vad nästa steg bör vara; de kan tänka och resonera snabbt i alla situationer. Detta innefattar inte bara nödsituationer, utan kan sträcka sig till något som att helt enkelt vara väldigt vitsig, och använda humor för att lätta på en situation, eller snabbt hitta på ett svar på en fråga om något de inte egentligen har ordentlig koll på.

En Ravenclaware tänker efter innan de handlar, för att försöka välja bästa möjliga lösning i förväg. De ger ofta goda, logiska råd.

Den sämsta sidan av Ravenclaw

Vad är då Ravenclaws dåliga sidor? Först kan man kanske nämna att de är så vana att använda sin hjärna jämnt och ständigt att deras intelligens lätt vinner över deras känslor – de litar mer på sin hjärna än på sitt hjärta, vilket leder till att de ofta kan bli rätt känslokalla. I likhet med Slytherin har de lätt att dra slutsatsen att "ändamålen helgar medlen", och logiskt försöka avgöra vilka människor som är "mer värda" än andra. I allmänhet har de inga problem med att ljuga, om de bedömer att situationen kräver det.

Eftersom de vet så mycket har de svårt att hitta rätt nivå när de ska förklara något, och blir därför lätt alltför avancerade eller för grundläggande i sina förklaringar. De vill gärna ha rätt, och tillrättavisar andra även när detta egentligen inte behövs – de blir lätt besserwissrar.

En annan negativ aspekt är att de fokuserar så mycket på de områden de är mest intresserade av att de totalt glömmer bort de områden de inte är intresserade av – alltså blir deras betyg ofta antingen väldigt bra eller väldigt dåliga.

Ibland blir deras konstanta ifrågasättande av precis allting också väldigt jobbig. Ravenclaware har också en tendens att överanalysera situationer till den grad att de lamslås, då de tycker alla lösningar verkar lika dåliga, eller helt enkelt för att de fastnar i planeringsstadiet då de försöker förutsäga alla möjliga utfall av situationen.