Örtlära 101

Rundtur och introduktion

NÄR: I början av september
VAR: I och utanför växthusen
HUR: Läraren tar eleverna på en rundtur bland växthusen, kanske kan de gå in i några av dem, det beror naturligtvis på professorn.

Byggnader som finns tillgängliga för ämnet örtlära:

OFF: Skolans växthus är INTE vanliga klassrum med bänkar och stolar, de är glasförsedda växthus med växter i. Ibland kan professorn ställa fram planteringsbänkar till eleverna, om de skall omplantera växter eller dylikt. Vid dessa planteringsbänkar står man. Annars på örtläran går man runt bland växterna i de växthus man befinner sig i. Vid dörren av varje hus finns det förvaringsförråd med diverse trädgårdsredskap och naturligtvis sinkar där man kan tvätta av sig den värsta skiten efter en lektion eller hämta vatten åt de gröna små liven.

Växthus 1: Läkeörter

Detta är det växthus som ettorna till första delen får bekanta sig med under år ett. Växthuset är stort, ungefär som en vanlig fotbollsplan.  De växer i långa rader, placerade i krukor. De stora krukorna står direkt på marken och de mindre krukorna står placerade på bord i olika storlekar, beroende på hur många växter av den sorten som finns. Mellan raderna av växterna finns det flertalet grusgångar så att man lätt kan promenera bland växterna. Här odlas främst mer eller mindre ofarliga läkeväxter. I mitten av växthuset finns det en yta där professorn kan ställa fram planteringsbänkar vid behov. Annars kan man samlas på den tomma ytan, och utnyttja den till vad än professorn önskar eller planerar inför lektionen.

Växthus 2: Köttätande växter

Ett mindre växthus, men för den skull inte ointressant. Här växer skolans köttätande växter. För att inte eleverna ska bli uppätna står de mer farliga typerna bakom galler och bom. De är till för att se på inte röra. Här är luftfuktigheten hög, och många insekter och mindre bytesdjur lever här inne så att växterna skall få använda sitt naturliga sätt att fånga sina byten. I mitten av växthuset finns det en mindre sjö, där man inte vill bada.

Växthus 3: Tropiska växter

Skolans största växthus, något större än växthus ett. När man kommer in genom glasdörren känns det inte längre som man befinner sig i ett växthus i Skottland, utan har hamnat mitt i den tropiska urskogen. Här inne frodas det växter av alla de slag, överallt. Det går inte att se ut, för växterna befinner sig på alla håll och kanter, från golv till tak. Luften är kvav och temperaturen hög. Här inne finns det även flertalet insekter från fjärran länder. Ingen av dem är direkt farliga men de förgyller nämnvärt känslan av tropisk djungel då de klättrar, hoppar, kryper och surrar runt överallt. Under vintern kan det vara riktigt skönt att få komma in här, men efter ett tag blir det rätt klibbigt.

Växthus 4: Svampar

I det här växthuset är det som att komma in i en död skog utan träd. Skogens multna och steniga doft slår emot en. Men det är inte de mörkna löven och den gamla mossan som får blickarna emot sig när man kommer in här. Den gröna mossan skapar ett mjukt grönt och mulligt utseende, men det är svamparna här inne som fascinerar en mest. Här växer alla möjliga svampar i alla sannolika och osannolika färger och former. Genom upptrampande skogsstigar kan man promenera och botanisera mellan svamparna i detta magiska växthus. I mitten finns det en större mossbelagd plan utan svampar där lektionen kan hållas om professorn önskar.

Växthus 5: Magiska och farliga växter

Här har man placerat många av de växter som behöver lite extra uppsyn då eleverna skall handskas med dem.

Växthus 6: Tomt växthus

Detta växthus används då man behöver lite yta. Hit kan man flytta de växter som professorn vill att man skall arbeta med. Självklart finns det här samtliga redskap och planteringsbord här som det finns i alla de andra växthusen.

Växthus 7: Bonsaihuset

Skolans minsta växthus. Det är inte bara litet utan här inne växer alla miniväxterna, de så kallade bonsaierna. Alla bonsaier står placerade på pelare. Pelarna går att snurra på samt höja och sänka.

Växthus 8: Sjuornas projektväxthus

Sista året på Hogwarts skapar eleverna sina egna trädgårdar, samtidigt som de förhoppningsvis studerar sig svettiga till FUTT-examen. Trädgårdsprojektet ska vara klart till jul, och sista terminen får de all tid till att studera på egen hand och eventuellt använda sin del av växthuset till mer praktiska övningar inför slutprovet.

Alla tilldelas lika stor yta vid årets början. Växthuset är indelat i sektioner skilda av glasväggar. I mitten finn naturligtvis arbetsytor där man kan blanda jord, fylla på krukor etter påta med sina växter. Där finns även vattenkannor, slang, krukor, jord, gödsel, redskap och annat smått och gott som behövs för att anlägga en trädgård.

Inledning till kurslitteraturen, läroboken "Bli din egen botare" av Holly Henka

Växtriket

Växterna är grunden för allt liv på jorden. De producerar en god del av det syre som djur och människor andas, och de är ursprunget till det mesta av den föda som står till buds. De som studerar växterna kallas botanister eller botaniker, och de har beskrivit över 350 000 växtarter, men det finns många fler än så.

Växtvärlden uppvisar väldig mångfald i storlek och utseende. Somliga växter är så små att du inte kan se dem utan mikroskop, andra är så höga att man knappt kan urskilja topparna utan kikare. Många har blommor i lysande färger, andra har inte några blommor alls. Växternas utseende växlar mellan olika miljöer - de lever på land, i vatten, som täta skogar och över öppna marker, på iskalla berg och i heta öknar. Under årmiljonernas lopp har de anpassat sig till sina omgivningar.

Redan i forntiden hämtade människan läkemedel och råvaror från växtriket. I årtusenden har växterna spelat en stor roll i kampen mot sjukdomar och för överlevnad, till och med hos muggarna även om deras kunskaper är bristfälliga jämfört med gemene magiker.

Lektionsförfattare: Funa