Örtlära 104

Beskärning

NÄR: November
VAR: Huset för beredning av örter
HUR: Gå igenom lite om beskärning, och öva sedan på växter och grenar som läraren eller eleverna själva samlat in.

Ur läroboken "Bli din egen botare" av Holly Henka

De primära avsikterna med beskärningen är följande:

Grundläggande regler för all beskärning.

Trollformel: Beskära - Proventus

Gör ett snitt med trollstaven där du vill lägga snittet för beskärningen samtidigt som du uttalar trollformeln. Ju tjockare stjälk eller gren desto mer övning behövs för att få till det.

Lektionsförfattare: Funa