Örtlära 202

Inledning & Tentacula

När: September
Var: Växthus 2 för köttätande växter. Alla växter är placerade bakom galler för säkerhetens skull.

Ur läroboken "Gröna galningar" av Tnordnicq D. Wvnuzz

Köttätande växter

Det positiva med köttätande växter är att de inte kan springa efter en i jakten på kött, men på grund av detta har de därför utvecklat andra tekniker för att snärja sina offer. Dessa växter har utvecklats till att bli köttätare därför att de har levt på områden som ofta är väldigt blöta, exempelvis sumpmarker. All näring har spolats bort med regn eller vattnet som finns i marken. Och precis som med människor och djur så behöver dessa växter förutom vatten och solljus, näring. Växterna utvecklade därför fångstredskap för att kunna få tag i näring.

Det finns olika sorters fällor:

När en insekt lockats till växten oftast via söt doftande nektar så fångas den av fällan. I fällan finns körtlar som utsöndrar enzymer och syror som löser upp de mjuka delarna inuti insekten. De ämnen och mineraler som växten behöver exempelvis fosfor, kväve och kalcium tas sedan upp via körtlarna.

Köttätande växter skall vattnas med osmosvatten, som är rena champagnen för i stort sett alla växter. Detta vatten har pressats genom membran, så att allting utom helt rent vatten har filtrerats bort.

Giftig Tentacula

Är en taggig och mörkröd växt med tänder och långa tentakler. Den använder sina tentakler till att fånga in sitt byte för att sedan sluka det. Giftiga tentaculafrön är klassade som C-märkta - förbjuden handelsvara.

Lektionsförfattare: Funa