Örtlära 405

Odört

VAR: Växthus 5
HUR: Preparera smärtlindringsplåster

Ur läroboken "Dödens trädgård" av Amrit Sharma:

Odört, Conium maculatum

Hon är inte ett spår attraktiv. Hon är inget annat än en stinkande lönnmördare. Hennes lukt påminner om råtturin. Hon liknar många nyttiga eller ofarliga växter som också är flockblommiga. Till exempel kan hon förväxlas med både hundkex och slätbladig persilja. I grekiska antika litteraturen kallas denna död "den kalla vägen till Hades".

Beskrivning
Odört är en vanligen tvåårig ört som kan bli över två meter hög. Den har en obehaglig lukt som brukar liknas vid lukten av råtta eller katturin, och som uppges kunna orsaka svindel. Stjälken är nedtill slät, oftast blådaggig och rödfläckig, och upptill fårad och rikt grenig. Bladen är matta och mörkgröna. Odört blommar från juni till augusti med små vita blommor som sitter samlade i flockar. Frukterna är nästan runda. Odört har en ytlig likhet med flera andra arter av flockblommiga växter och kanske speciellt med hundkäx, men skiljs genom sin rödfläckiga stjälk som är kal och trind nertill, samt genom runda, åsade frukter.

Gift
Odörten är känd för sitt starka gift. Hela växten är mycket toxisk och det är framförallt de omogna fröna och bladen som är allra verksammast. Giftigheten beror i hög grad på växtstället. De exemplar som vuxit på en kylig och mörk plats är särskilt giftiga till skillnad från de som vuxit på ett varmt och solbelyst ställe som kan vara näst intill ofarliga. Odörten innehåller ett flertal giftiga substanser.

Giftet verkar genom gradvis minska muskelstyrkan. Tillräckligt höga doser av giftet förlamar andningsmuskulaturen och den utsatte dör av kvävning. Medvetandet är under hela processen intakt. Det finns inget känt motgift, men den förgiftade kan överleva med hjälp av magi som håller igång andningen till dess att giftet gått ur kroppen. Symptom visas inom 20-30 min efter förtäring. Snabb andning, ökat salivflöde, svårigheter att svälja, diarré, muskelsvaghet, matthet och nervösa darrningar, ibland konvulsioner, ibland uppsvälld bakkropp, okänslighet, svindel, kramper, kastning av foster, förlamning i motoriska nerver och ryggmärg, progressiv paralys, andningsförlamning, dödsfall.

Användning
Odört använts i plåster för att framkalla lokal känslolöshet. Extraktet och dekokten av örtståndet används även i trollbrygder mot nerv- och muskelsmärtor.

Under antiken användes odört och äkta stormhatt i de vanligaste giftdrogerna. Stormhattsgiftet,användes till att avliva de simplaste förbrytarna, dem man ville ge en plågsam död. Odörtsbägaren däremot var betydligt angenämare och gavs till statsfångar eller av dem som ville ända sitt liv av egen vilja. Giftbägaren, som kallades kôneion på grekiska, bestod av en blandning av odört och vallmo. Kôneion kommer från ordet kônos, som betyder kägla eller snurra, och åsyftar den yrsel som förekommer förlamningen vid intagandet av giftet. En av de mer kända som ändat sitt liv med giftbägaren är filosofen Sokrates som dömdes till döden för "gudlöshet" och för att ha "fördärvat ungdomen".

Lektionsförfattare: Funa