Örtlära 409

Giftsumak

VAR: Örthus 5
HUR: Aloegurkmejasmet

Blandas till en tjock smet, som färgar av sig kraftigt men känns skön på hud som utsatts för giftsumak.

Ur läroboken "Dödens trädgård" av Amrit Sharma:

Giftsumak, Toxicodendron diversilobum

Beskrivning
Giftsumakär en växt i familjen sumakväxter. Den mest kända beteckningen på växten är det engelska namnet Poison Oak. Giftsumak är mycket vanligt förekommande på USA:s och Kanadas västkust. Dessa plantor kan växa varsomhelst, i skogarna och i vanliga trädgårdar. De smälter lätt in bland andra plantor och är svåra att upptäcka. Du lär självklart upptäcka att du haft närkontakt med dem senare, när det börjar klia. Det är ingen idé att lära sig hur en av plantorna ser ut. De kommer i flera typer och ser olika ut året om.

Giftet
Vid kontakt med giftsumaken får man ett svårt allergiskt eksem som kallas Urushioldermatit. Urushiol är namnet på den giftiga olja som finns ibland annat giftsumak. Giftet är extremt allergiframkallande. Urushiol finns i flera olika växter, bland annat giftsumak, klättersumak, mango och ginkgo. Även mycket lätt beröring med växten kan orsaka långvariga hudbesvär. I USA orsakar kontakt med dessa växter årligen ett par miljoner sjukdomsfall. Det är även möjligt att få utslag från giftet utan att ens ha varit i närkontakt med plantan. Giftet kan hoppa från en person till en annan eller så kan man få på sig giftet från något annat som varit i närkontakt med den giftiga oljan. En del personer är immuna mot oljan, men mellan 60 till 80 procent är det inte. Reaktionen kan komma från några timmar till fem dagar efter att man kommit i kontakt med oljan.

Symtom
Den egna hudens känslighet bestämmer hur kraftig reaktionen blir och påbörjas vanligast inom 24 till 48 timmar. De flesta människor utvecklar kliande och varfyllda blåsor på de områden där de kommit i kontakt med giftsumaken. Utslaget tilltar och är värst efter ungefär 5 dygn. Knölarna och blåsorna kliar, brister till slut och utsöndrar sitt var, därefter blir huden torr och skorpor bildas över de öppna såren. I svåra fall kan allmänsymtom uppkomma, till och med allergichock.

Behandling
Fuktade kalla kompresser, eventuell med Aloegurkmejasmet, kan lindra. I svåra fall behövs professionell vård av botare.

Prevention
När man vistas i områden där dessa växter förekommer bör man lära sig känna igen växterna och undvika att komma i kontakt med dem. Om man riskerar att exponeras för dem ska man använda skyddande kläder. Det finns även salva, Bentoquatam, innehållande bentonit, som kan skydda huden. Det viktigaste för en person som kommit i kontakt med växten är att så snart som möjligt avlägsna växtsaften med tvål och vatten eller allra helst med alkohol, som kan lösa fett. Även kläder och annat som kommit i kontakt med växterna måste tvättas innan man tar in dem.

Användning
Det finns ingen legitim magisk användning för giftsumak.

Lektionsförfattare: Funa