Örtlära 506

Trollsmör

VAR: Växthus 4
HUR: Studera och testa trollsmöret i en labyrint. Varje elevgrupp får varsin labyrint med en liten trollsmörssvamp i.

Ur läroboken "Vem är du?" av Wendes Krakow:

Slemsvampar, Myxomycetes

Slemsvamparna har varit kända i flera hundra år, men länge visste man inte att de små oansenliga klickarna var levande organismer. Många av slemsvamparna har namn som om inte så poetiska dock mycket fantasifulla, exempelvis trollsmör, häxsnor och vargmjölk. I många delar av Europa var mugglarna övertygade om att slemsvamparna var rester av slocknade stjärnor som ramlat ner från himlen och ägde magiska egenskaper. Även idag har mugglarna inte lyckats lista ut mysteriet med dessa organismer som varken kan räknas till djur, växt eller svampriket. Men vi magiker vet sanningen om dessa svampar, eller åtminstone en del av dem.

Många av arterna ser bara ut som mjuka, gula, röda orange, bruna, svarta eller genomskinliga fläckar. Dessa ”svampar” kryper långsamt fram över marken i skogen som en sliten och slemmig matta. Precis som amöbor kan slemsvampar ha olika form beroende på omständigheterna. När mattans kant får kontakt med ett byte, d.v.s. ett kadaver, skjuter den ut långa tunna trådar som sprider sig över offret. När dessa trådar bildat ett tätt nätverk börjar en långsam men effektiv nedbrytning. Slemsvampens storlek är dock ganska oansenlig och i stort sett är deras liv dolt för det mänskliga ögat.

Oftast hittar man slemsvamparna i mörka och fuktiga miljöer i skogen. Där kan de växa på murknande träd och grenar, på bark och även på mossa och nedfallna löv. Slemsvampar vill ha det varmt och fuktigt för att trivas. Om det blir kallt och torrt drar de ihop sig och rör sig långsammare. Trots att vissa slemsvampar kan bli upp till en meter stora består de av en enda cell, med många cellkärnor, ett plasmodium. Vissa plasmodier är färggranna och synliga för ögat men många är så små att de är svåra att se. När miljön förändras, om det till exempel blir torrare eller om maten tar slut, avstannar plasmodiet i sin vandring och bygger i stället upp fruktkroppar som bildar sporer. Ur sporen kryper sedan en myxamöba, beroende på hur fuktig miljön är. Denna måste hitta en annan amöba eller flagellat att para sig med för att kunna bilda ett nytt plasmodium.

Trollsmör (Fuligo septica)

Trollsmör finns både i vanligt och magiskt exemplar. För att veta om det är ett magiskt exemplar eller ej behöver man utföra ett test.

Beskrivning
Trollsmöret hittas på förmultnad ved och stubbar, där den bildar stora slemmiga plasmodier, som är vita eller gula till färgen. När den mognar, bildas myxamöbor som sammansmälter till varierande form och färg. Trollsmör förekommer allmänt under sommaren och hösten.

Användning
Det magiska trollsmöret har förmågan att läka brännskador orsakade av svart magi. Man låter den röra sig över den skadade huden och på så sätt äter den upp och inkapslar svartkonsten. Efter sig lämnar den en frisk hud, utan spår av vad som hänt. Trollsmöret måste sedan förstöras, eftersom den innehåller svart magi och kan explodera och åter igen orsaka svåra brännskador. Det kräver dock mycket avancerad magi, och hamnar inom ramen för försvar mot svartkonster. Således är det en helt annan lektion.

Trollsmörstest
Det magiska trollsmöret behöver alltså testas för att man ska kunna veta om den går att använda eller ej. Testet går ut på att man skapar en labyrint med olika hinder och annat smått och gott i. Slemsvampar som letar efter mat sprider ut sig i ett tunt täcke för att täcka så stor yta som möjligt. När en del av svampen hittar mat bildar den i stället tjocka strängar mellan platserna där maten finns för att kunna utnyttja den effektivt. Vanlig slemsvamp söker sig till föda och underviker faror. Den magiska slemsvampen däremot äter svart magi och söker sig därför till svart magi. Eftersom många magiker inte vill pyssla med svart magi har man lyckats ta fram ett sätt där testet ändå kan utföras utan behöver pyssla med sådant innan.

Det magiska trollsmöret äter även svart bärnsten, och föredrar det framför kadaver. Placera därför en bit svart bärnsten i din labyrint. Se sedan hur din slemsvamp söker sig fram till de den vill ha och undviker faror som soljus, gifter och annat. Slemsvamparna är intelligenta. Om en slemsvamp stöter på ett giftigt ämne på sin väg kan den välja att agera på tre olika sätt. Antingen kan den fortsätta framåt genom ämnet, backa och välja en annan väg eller dela på sig och göra både och. Men innan slemsvampen har bestämt sig stannar den upp, och gör ingenting. En stor anledning till att vi använder oss av en labyrint är just för att vi även skall kunna observera slemsvamparnas intelligens.

Lektionsförfattare: Funa