Örtlära 508

Bläckfisksvamp

VAR: Utomhus vid en klättervägg.
HUR: Ät av svampen och prova på dess effekter på en klättervägg

Ur läroboken "Vem är du?" av Wendes Krakow:

Bläckfisksvamp (Clathrus archeri)

Bläckfisksvampen är en svamp från Australien och Tasmanien som nu även har introducerats till Europa och Nordamerika. Bläckfisksvampen växer i lövskogar och på betesmarker och är genom sitt säregna utseende svår att förväxla med någon annan svampart. Fruktkroppsanlaget, det så kallade häxägget, är 2-3 centimeter brett och gräddgult i färgen. När häxägget mognar, sprängs det i toppen, varefter 5-8 rödaktiga, långsmala tentakellika armar framträder. På ovansidan av dessa armar, som kan bli mellan 4-5 centimeter långa, finns svampens spormassa. Svampen har en obehaglig lukt och är inte ätlig i vanlig mening. I Europa förekommer den främst i de södra och centrala delarna och är mer sällsynt längre norrut.

Dessa ovanliga svampar dyker upp och försvinner på mindre än ett dygn så det gäller att vara snabb när man skall plocka dessa ”läckerbitar”.

Användning
Äter man en rå bläckfisksvamp, utvecklar man sugproppsliknande utväxter på fingrar och tår i 23 minuter. Med dessa kan du suga dig fast på allehanda ytor och kan på så sätt både klättra på väggar och i tak. Ska man klättra långt är det alltså bra att ha flera med sig och hålla koll på tiden eftersom effekten avtar ganska fort. Om man äter fler än en svamp samtidigt, eller äter ännu en innan förvandlingen gått ur från den första, blir man för alltid immun mot förvandlingen och kan aldrig mer åtnjuta denna lilla förnöjelse.

Lektionsförfattare: Funa