Örtlära 603

Bonsaihistoria

VAR: Växthus 6
HUR: Gå igenom lite av filosofin och/eller historian bakom bonsaierna.

Ur läroboken "Magiska bonsaiträd" av Myra Flynn:

Själva ordet bonsai betyder ordagrant BON = skål och SAI = växt och kommer ursprungligen från Kina, men har utvecklats mest i Japan. Själva begreppet har funnits i tusentals år. En bonsai brukar ofta ses som ett levande konstverk och kräver en hel del vård och omsorg.

Bonsaimagi är en träning i tålamod, lugn och avslappning, samtidigt lär man sig väldigt mycket om natur och magiska växter. Det absolut viktigaste och faktiskt det som magisk bonsaiodling går ut på är att en Magisk Bonsai, i liten skala, alltid skall ge en vision av en fullvuxen magisk planta.

En bonsai består av både ett träd och den kruka som det är planterat i. Tillsammans ska de bilda en vacker och harmonisk helhet. Det finns olika sätt att förhålla sig till BONSAI; antingen kan man se det som en ren hobbyodling, eller som en konstform, eller kanske vara mest intresserad av den österländska traditionen och mystiken runt bonsai.

En central tanke är att bonsaiträden ska se ut som träden i naturen, gärna så gamla och slitna som möjligt. Det ska gärna se ut som om trädet rejält fått känna av vädrets olika krafter och till exempel tyngts ned av snö och pinats av vinden. Tankesättet är kopplat till zenfilosofins idé om att även nära döden finns livet.

Man strävar gärna efter vissa uttryck:

Ett typexempel på dramatik är tallen som växer på en klippa men som hänger ned över kanten och nästan knäckts av åskans härjningar. Den klassiska sparken i en parkmiljö är ett exempel på harmoni. Filosofin är att var och en av oss har ett specifikt träd vi minns från barndomen och inom bonsai försöker man efterlikna det formmässigt. I princip kan man göra en bonsai av vilket träd som helst - björk, till och med blåbärsris - allt som krävs är en vedartad stam. Kännarna letar gärna utgångsmaterial i naturen eller hos plantskolor.

Historia

När bonsaikonsten dök upp exakt är omöjligt att säga, den tidigaste dokumentationen är ifrån 200 talet före Kr. Det är målningar som visar miniatyrträd vid det kinesiska hovet. Det var i Kina och Indien konsten dök upp först, det finns lite olika teorier om varför den uppstod, en av de mest logiska är att både Kina och Indien är enorma länder med en varierande flora och fauna.

På den tiden fanns många läkekunniga personer som reste runt och botade patienter efter bästa förmåga. Dessa personer kallas även "barfotaläkare". Problemet uppstod att en viss art växte på ett ställe men inte på ett annat. Färska läkemedel är mest effektiva, så dilemmat löstes elegant genom att man tillverkade bärbara krukor och höll efter sin medicin efter bästa förmåga.

Odlingsformen kom ungefär på 1000-talet till Japan, där det hela tog fart och utvecklades. Japan är alltså inte ursprungslandet men alltså det land som utvecklat själva konstformen. Konsten förfinades till absolut perfektion under århundraden. På den tiden var bonsai ett överklassnöje, och absolut ingenting för gemene man.

Det finns en omtyckt legend i Japan som handlar om den fattige samurajen som under vintern får besök av en fattigt klädd gäst. För att värma sitt besök så eldar han upp sina älskade bonsaiträd, det hela slutar ändå lyckligt då den fattige gästen visar sig vara en förklädd adelsman som tackar för gästfriheten genom att skänka samurajen några präktiga gårdar.

Ännu i dag så märks stilskillnader emellan japanska och kinesiska bonsai, den kinesiska stilen är friare i sitt formspråk, emedan den japanska stilen har strängare formregler, lite renare linjer.

Bonsai i Europa är en relativt ny företeelse, den första boomen kom i och med världsutställningen vid sekelskiftet i Paris. Dessa träd dog inom kort tid då ingen visste hur de skulle skötas. Senare vaknade intresset i USA i och med Vietnamkriget då hemvändande soldater köpte träd med sig hem som souvenirer. Det var framförallt i USA som bonsai inomhus utvecklades i och med klimatväxlingarna där.

Alla bonsaier är utomhusväxter i sin naturliga miljö. Tyvärr har vi ju ett sådant klimat i Storbritannien att subtropiska och tropiska växter skulle dö om de förvarades utomhus under våren och vintern varför en del arter måste odlas inomhus hos oss. Alla arter trivs och växer bättre om de under sommaren får stå utomhus. En tropisk växt då naturligtvis på en mycket skyddad och varm plats.

Lektionsförfattare: Funa