Örtlära 703

Anlägg din trädgård

NÄR: Oktober
VAR: Sjuornas projektväxthus
HUR: Anlägg din trädgård

OFF:

Det är dags att hälla på jorden, börja gräva och se till att växterna börjar gro. Magi tillåts naturligtvis.

Eleven ska bland annat under lektionstid:

Lektionsförfattare: Funa