Örtlära 704

Visa din trädgård

NÄR: Juni
VAR: Sjuornas projektväxthus
HUR: Trädgårdsvisning

OFF: Eleven skall under lektionstid:

Lektionsförfattare: Funa