Alkemi 307

Alkemiska symboler

När: precis innan jullovet

Ur Läroboken:

Många alkemister, både magiker och mugglare, använder sig av symboler för olika ämnen. En symbol kan antingen stå för ett grundämne eller ett ämne som är en blandning av olika grundämnen. En del symboler är gemensamma för ett ämne och används av alla alkemister. En alkemist kan också komma på helt egna symboler för ämnen. Detta beror på två anledningar. Den första anledningen är för att personer som inte är insatta i alkemi inte ska kunna förstå. Den andra anledningen är för att andra alkemister inte ska kunna stjäla arbetet.

OFF: Eleverna får arbeta med att lära sig olika tecken för olika ämnen. Exempel på ämnen som kan tas upp:

Läxa: Låta eleverna komma på egna tecken för olika ämnen.

Lektionsförfattare: wheevil