Alkemi 308

Vad är en bindning?

När: precis efter jullovet

Ur Läroboken:

Det finns bindningar mellan molekyler och så finns det bindningar mellan atomer. Just nu fokuserar vid på bindningar mellan molekyler. Bindningarna mellan atomer kommer senare i kursen. Det finns fyra typer av bindningar mellan molekyler. Jonbindningar, vätebindningar, dipol-dipolbindningar och van der Waals-bindningar.

Jonbindningar är mellan salter. Dessa ämnen bildar kristaller. De har höga smält- och kokpunkter och är väldigt svåra att bryta. Vätebindningar är också ganska stark, och därför rätt svår att bryta. Den uppstår när till exempel syre, kväve eller fluor från en molekyl binds till en väteatom i en annan molekyl.

Dipol-dipolbindningen fungerar i stort sett som vätebindningen. Vätebindningen är däremot starkare. Dipol-dipolbindningen uppstår i och med att den ena sidan av bindningen blir negativt laddad och den andra blir positivt laddad. När ett ämne inte får den här skillnaden i laddning när molekylerna binds till varandra bildas en van der Waals-bindning. Den här bindningen är mycket enkel att bryta.

Exempel på bildningarna:

Lektionsförfattare: wheevil