Alkemi 309

Träna på formler

När: Någon gång i februari

Farlighetsgrad

Detta är ofarliga praktiska moment. Eleverna behöver inte ha några skydd på sig eller stå under dragskåp.

Paries - skapar som en liten skyddsvägg mellan personen och experimentet. Dra först en linje som markerar hur bred skyddsväggen ska vara och dra sedan upp trollstaven för att visa hur hög den ska vara. Uttala sedan formeln.

Commisceo - används för att blanda om i en vätska. Uttala formeln och peka på vätskan. Gör sedan cirkelrörelser med trollstaven.

Instruktioner

Läraren väljer ut en av formlerna som eleverna får träna på under lektionen.

För Paries: Låt eleverna få en bägare. De ska då få en vägg att framträda mellan sig själva och bägaren. Har de lyckats kommer det att se ut som om de ser genom en glasskiva.

För Commisceo: Dela ut en bägare med vatten i och låt eleverna träna.

Lektionsförfattare: wheevil