Alkemi 401

Legeringar och metaller

När: Det första eleverna gör under läsåret.

Ur läroboken:

En legering är ett ämne som består av minst två grundämnen, och ett av dessa ämnen måste vara en metall. Vanligast är att man framställer en legering genom att man låter ämnena smälta samman. Legeringar har alltid varit viktiga för människan. På det sättet har man bland annat lyckats få fram starkare metaller.

Metaller är något som tidigare nämnts, men som inte förklarats närmare. Metaller är något som leder värme bra, är formbara, har hög densitet och har metallglans. Omkring 80% av alla grundämnen är metaller. Det går alltså inte att undvika att metallerna har stor inverkan på människan och naturen.

Metaller kan i sig delas in i lättmetaller och tungmetaller. Vad som räknas som lättmetall respektive tungmetall beror på densiteten. Järn till exempel har hög densitet och räknas därför till tungmetallerna. Aluminium däremot har låg densitet och räknas därför till lättmetallerna. Det finns en hel del tungmetaller som kan räknas som giftiga, till exempel bly.

Lektionsförfattare: wheevil