Alkemi 406

Joner

När: I slutet av februari eller början av mars

En jon är en atom eller molekyl som har för många eller för få elektroner. En negativt laddad jon har fler elektroner än protoner. En positivt laddad jon har färre elektroner än protoner. Själva processen som förvandlar en neutral atom eller molekyl till en jon kallas jonisering. Det kan också finnas joner och elektroner i gaser. När en gas består av joner och elektroner kallas detta ett plasma. Detta är svårt att få fram ordentligt och i större mängder. Men det är inte omöjligt. Dock är det rätt oanvändbart.

En lösning som innehåller joner leder vad mugglare kallar ström. Detta är något som är rätt oanvändbart för magiker. Vad som är intressant är istället den energi som krävs för att bryta loss en elektron från en atom eller molekyl. Det är alltså oftast svårare att bryta loss en elektron från en atom än att ge en atom en extra elektron.

Joner är också en förutsättning för liv. Utan joner skulle människan alltså inte existera. Sedan finns det andra namn på positiva och negativa joner. En positiv brukar kallas för katjon medan den negativa jonen kallas för anjon. Exempel på katjoner är litiumjoner, som alltså är positiva. Ett exempel på en anjon är en kloridjon som brukar vara negativ.

Läxa: Eleverna får i uppgift att skriva en uppsats om joner och deras funktioner.

Lektionsförfattare: wheevil