Alkemi 407

Litiumjoner till väte

När: någon gång under mars månad

Farlighetsgrad

Skyddskläder och dragskåp ska användas. Vätgas är inte bra att inandas.

Information

I vätskan kommer det att finnas litiumjoner. För att få dessa joner till en väteatom behöver man alltså avlägsna en elektron, två protoner och två neutroner.

Formler

Eftersom det bara är hos litiumjonerna dessa delar ska brytas loss så måste det latinska namnet läggas till efter varje formel, alltså lithium.

Instruktioner

  1. Läraren delar ut en bägare till varje elev. I bägaren finns en vattenlösning som innehåller litiumjoner.
  2. Alla elever ska gå och ställa sig vid ett dragskåp.
  3. Uttala första formeln, vilket är Abscissio electron lithium.
  4. Nästa formel måste uttalas två gånger eftersom det är två protoner vi vill avlägsna: Abscissio proton lithium x2.
  5. Den sista formeln måste också uttalas två gånger: Abscissio neutron lithium.
  6. Bägaren ska märkas med namn, årskurs och elevhem. Läraren kommer att se till att allt i bägaren bevaras och sedan undersöka hur mycket litiumjoner som finns kvar i bägaren.

Om det här har funkat bör eleverna se något som liknar rök som kommer från vattenlösningen. Det här ska inte inandas då det är irriterande för andningsvägarna.

Det kan ta ett tag innan eleverna lyckas med det här. Det kommer inte att lyckas på första försöket.

Läxa: Eleverna ska skriva en rapport på det här. Där ska finnas teori om vad de gör, vad de använder, hur de gör samt en analys. Observera att eleverna vet innan att detta kommer, så de är lite förberedda.

Lektionsförfattare: wheevil