Alkemi 501

Teori om syror

När: i september

Ur läroboken:

En syra kan definieras som ett ämne som kan avge protoner. Syror kan delas in i svaga och starka syror. Detta beror på hur många av molekylerna som avger en proton. Till exempel räknas citronsyra till en svag syra. Detta beror på att citronsyramolekylerna inte så gärna vill släppa ifrån sig sina protoner. Saltsyra däremot ger oftast ifrån sig i stort sätt alla sina protoner. Saltsyra är därför en stark syra.

Syror har några typiska egenskaper. De ses oftast som frätande. Detta beror på att när en molekyl från en syra ger ifrån sig en proton så binds den till en vattenmolekyl. En vattenmolekyl tillsammans med en proton bildar en oxoniumjon. Det är alltså den som i själva verket är frätande. Syror är oftast magiska. Hur stark syran är relaterat till hur magisk den är. Saltsyra är alltså mer magisk än citronsyra.

Det är alltså svårare att göra en syra stark än tvärtom. Detta beror på att man också måste göra syran mer magisk om man ska göra den starkare. Det är alltså lättare att göra en syra mindre magisk.

Läxa: Eleverna får i uppgift att skriva en uppsats om en stark syra samt en svag syra.

Lektionsförfattare: wheevil