Alkemi 502

En stark syra blir svag

När: I mitten på höstterminen ungefär

Information

Här är det meningen att eleverna ska överföra en proton från oxoniumjonerna till syraatomerna. Hur många som överförs avgör hur mycket svagare syran blir. Eleverna har använt formlerna tidigare, så det är alltså inga nya formler. I det här fallet finns ingen korrekt översättning för oxoniumjon till latin. Eleverna får alltså använda sig av namnet på sitt eget språk, i det här fallet enbart oxonium. Det latinska namnet för salpetersyra är aqua fortis.

Farlighetsgrad

En stark syra kommer att hanteras under lektionen. Full skyddsutrustning och dragskåp ska användas. Skyddsformeln skall också användas.

Instruktioner

  1. Eleverna får en bägare med salpetersyra per grupp.
  2. Varje grupp går och ställer sig vid ett dragskåp.
  3. Formeln Abscissio proton oxonium används.
  4. Formeln Adaugeo proton aqua fortis används.
  5. Bägarna ska märkas med namn, årskurs och elevhem.
  6. Läraren kommer att ta hand om allt avfall.

Lektionsförfattare: wheevil