Alkemi 5GET

Alkemi-GET

ON-instruktion

Alternativ 1:

Den starka syran HNO3 har i vattenlösning släppt ifrån sig nästan alla sina vätejoner, alltså H+. Första uppgiften är att få syran svag genom att få syran att dra tillbaka sina vätejoner. Eleverna ska få vätejonerna att bilda vätgas. NO3 som finns ska delas upp i joner, så kvävejoner och syrgas bildas. Syrgas är alltså O2. Eleverna behöver inte oroa sig över den tredje syratomen, den kommer att gå ihop med en syreatom från en annan atom helt själv. Kvävejonerna som bildas ska istället få bli syreatomer.

Alternativ 2:

Skriv en uppsats om relationen mellan syror och baser. Begreppen atomer, molekyler, intermolekylära bindningar och intramolekylära bindningar ska vara med.

Alternativ 3:

Redogör för några olika magiska ämnen och deras betydelse. (OFF: detta kan vara allt från grundämnen till legeringar till syror och baser.)

OFF-instruktion

VAD du ska göra:

Du väljer OFF ett av alternativen som din karaktär gör. ON består GET för alk av en teoretisk del och en praktisk del. OFF gör karaktären bara en del. På första alternativet är det bara din karaktär som gör saker, du ska alltså där bara beskriva hur karaktären gör och hur det går för den. På andra alternativet ska du skriva själva uppsatsen, men en kortare version, nämligen på 200 ord. Det är alltså inte hela uppsatsen du som spelare skriver. På tredje alternativet ska du som spelare välja ut vilka ämnesgrupper din karaktär väljer. Annars gäller samma sak som för alternativ två. Oavsett vilket alternativ du väljer ska du beskriva vad karaktären gör och hur det går för personen.

HUR du ska göra:
a) Spela detta över IRC/MSN/Skype/forum med en lärare i ämnet. Bestäm en tid/plats att göra det på eller haffa dem när du ser dem. Om spelet inte sker med den ämnesansvariga, utan en av de andra lärarna i ämnet, så måste loggen ändå skickas till den ämnesansvariga för godkännande och rapportering.
b) Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a direkt till den ämnesansvariga.

Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet, och vad de tänker. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Är det deras favoritämne, eller är det värsta ämnet de någonsin haft och de ska bli glada att äntligen bli av med det?

NÄR du ska göra: När du vill, men gärna så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften, ju snabbare kan du genomföra den och skicka in den, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får karaktären betyget.

Kom ihåg:

Lycka till!

Lektionsförfattare: wheevil