Alkemi 604

Alkemiska funderingar

När: i slutet av april

Läraren ska leda en diskussion som eleverna ska ha förberett sig inför.

Diskussionsfrågor:

Lektionsförfattare: wheevil