Alkemi 704

Teori om kattguld

När: precis efter jullovet

Det här är en skimrande mineral som kan påminna väldigt mycket om guld. Mineralen är metallglänsande och mässingsgult. För det mesta består det av svavel och järn. Kattguld kan ibland vara en typ av glimmer, men inom alkemin är det mineralet som är viktigt.  Kattguld var något som var känt redan så tidigt som på 1700-talet. Även om kattguld i sig inte är speciellt viktigt så kan sättet att tillverka det lära oss en del. Kanske är det ett steg på vägen till att tillverka guld utan De vises sten.

Rent teoretiskt skulle man kunna tillverka kattguld utan magi, vilket är ganska avgörande i det här fallet. Det är alltså enklare att framställa kattguld. Men här handlar det om att förena ett magiskt ämne med ett ickemagiskt. I det här fallet är det svavel som inte är magiskt. Däremot blir ämnet kattguld relativt magiskt. Kattguld i sig är mer magiskt än svavel och järn var för sig. Det här är dock något av det svåraste man kan göra utan att tillverka riktigt guld. Det är väldigt viktigt att behärska alla formler som utförs.

Trollformeln Vapor är förmodligen den viktigaste trollformeln i det här fallet. Behärskar man inte den blir efterföljande steg helt omöjliga att genomföra. Det kan dessutom ha farliga konsekvenser om man försöker sig på formlerna efter utan att ha genomför Vapor ordentligt.

Lektionsförfattare: wheevil