Astronomi 104

Tellus

Jorden, eller Tellus som den också kallas, är den planet vi bor på. Den betraktas av forskarna som den enda beboeliga platsen i vårt solsystem, och det är inte utan skäl. Temperaturen är hyfsad, här är ljust, vi har en syrerik atmosfär och vatten. Atmosfären består till största delen av kväve och syre. Luftlagret närmast jordytan kallas troposfären, och det är där allt väder uppstår. Utanför troposfären ligger stratosfären, där ozonlagret skyddar oss mot farlig strålning ifrån rymden. I jonosfären uppstår norrsken, och där finns det även skikt som mugglarna säger kan leda elektricitet och reflektera radiovågor. Längst ut i exosfären övergår atmosfären till rymden, och där finns det knappt något syre alls.

Det tar som bekant ett år - ska man vara exakt tar det ca 365,25 dygn - att åka ett varv runt solen och ca 24 timmar runt Jordens egen axel. Jorden är inte klotrund, den är lite tillplattad på polerna, som flera andra planeter också är. Tillplattningen är inte särskilt dramatisk - diametern vid ekvatorn och diametern vid polerna skiljer sig bara åt med ynka 42 km. Det är allmänt känt att vi bara har en måne - om man inte är alkoholpåverkad, då man gärna ser flera stycken.

Lektionsförfattare: TraXy