Astronomi 106

Jupiter

Jupiter är vårt solsystems största planet, med en diameter på nästan 143 000 km. Massan är större än alla planeter i solsystemet tillsammans! Liksom Jorden är planeten tillplattad vid polerna, och Jupiter har en antydan till ringsystem runt sig, vilket Jorden saknar. Den enda planet som lyser starkare på stjärnhimlen än Jupiter är Venus, men Jupiter är enklare att studera genom teleskop. I mitten av juli 1994 kolliderade bitar av kometen Shoemaker-Levy 9 med Jupiter och rörde upp atmosfären, vilket gav astronomer ett utmärkt tillfälle att se lite närmare på planeten.

Man tror att Jupiter har en fast kärna som omges av gas, men att den skulle ha en fast kärna är bara en teori. Ränderna på planeten skapas av starka strömmar i de tunga gasmolnen som omger den. Det 'röda ögat' är egentligen bara ett färgat moln som virvlar omkring.

Precis som på Mars är den högsta temperaturen 17°C, men det kan bli desto kallare, -125°C för att vara exakt. Hur långt ett dygn är beror på vart på planeten man befinner sig, eftersom gasen hela tiden rör på sig, och dessutom gör den det olika snabbt. Ett år på Jupiter motsvarar nästan 12 på Jorden.

Jupiter har minst 16 månar, av vilka Europa, Io, Callisto och Ganymede är de största - därför upptäcktes de tidigt. Redan år 1610 döpte Galileo Galilei dem efter personer i den romerska mytologin. Forskarna på Jorden tror att det kan finnas liv på Europa, eller i alla fall möjligheter till det - ytan är täckt av is, men man misstänker att det finns rinnande vatten under isen. Callisto är nästan lika stor som Merkurius och Ganymede ÄR större, så om de hade varit i omloppsbana runt solen istället för Jupiter så hade de kallats planeter.

Lektionsförfattare: TraXy