Astronomi 108

Uranus

Uranus är ungefär fem gånger större än Jorden, och tar 84 år på sig runt solen. Planeten upptäcktes av en slump år 1781 av den brittiske astronomen William Herschel. Han döpte den till Georgium Sidus som en hyllning till den dåvarande kung George III. Senare döptes den till Herschel som en hyllning till upptäckaren, så det var inte förrän i slutet av 1800-talet som namnet Uranus började användas, efter Johann E Bodes förslag. I slutet av 1970-talet upptäckte James L Elliott fem ringar runt planeten, och 1986 fann Voyager 2 ytterligare fyra.

Uranus har femton månar, varav tio var okända innan de hittades av Voyager 2. Att planeten är blå beror på metangas i den kalla atmosfären. Temperaturen på Uranus kryper aldrig över och blir varmare än -190°C. Ett dygn är mellan 17 och 23 timmar långt. Man tror att Uranus har mer gemensamt med Saturnus och Jupiter än med Jorden.

Lektionsförfattare: TraXy