Astronomi 501

Nebulosor

En nebulosa är ett gasmoln som bildats vid en supernova-explosion. Krabbnebulosan blev till när en stjärna i Vintergatan exploderade år 1054. En pulsar lyser upp resterna och får nebulosan att se ut som ett moln, men inte för evigt. Den avtar i styrka med 0,4% varje år. Orionnebulosan är 15 ljusår i diameter och ligger i stjärnbilden Orion, 1600 ljusår härifrån, och fungerar som ett BB för stjärnor. Orionnebulosan ser ljus ut, men det beror på att den reflekterar ljuset från multipelstjärnan Theta Orionis på ena sidan. Det är strålningen från de nyfödda stjärnorna som lyser upp vätgasen i utkanten av nebulosan och får den att lysa röd.

Det finns flera olika sorters nebulosor, och man delar upp dem i olika grupper: planetära nebulosor, supernova-lämningar och diffusa nebulosor - i vilka reflekterande, utsändande och mörka nebulosor ingår. En mörk nebulosa är ett stoftmoln som skymmer bakomliggande stjärnor. En sådan är Hästhuvudnebulosan i Orionnebulosan, som fått sitt namn efter hur den ser ut - som ett hästhuvud. Supernova-lämningar är starka utsändare av radiostrålning.

Ordet nebulosa kommer av det latinska ordet Nebula, som betyder 'moln'. Innan teleskopen var uppfunna trodde man att flera diffusa objekt på stjärnhimlen var nebulosor, men det har visat sig att de flesta i själva verket är galaxer eller stjärnhopar.

Lektionsförfattare: TraXy