Astronomi 5GET

Grund-Examen i Trollkonst

ON-instruktion

  1. Gör en genomskärningsskiss av en komet och redogör för dess beståndsdelar.
  2. Sätt ut namnen på så många stjärnbilder och stjärnor du kan på en förritad stjärnkarta över norra halvklotets stjärnhimmel. (OFF: Alla större konstellationer finns med, inklusive zodiaken, samt en av Vintergatans spiralarmar.)
  3. Rita upp en skalenlig modell av solsystemet med namn på planeterna samt antal månar. Namnge så många av månarna du kan.

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Har du svimmat? Det var väl synd eftersom det är karaktären som tvingas till den där tortyren - inte du som spelare! Du som spelare slipper nämligen utföra sakerna som står ovan - du ska bara beskriva i detalj hur din karaktär följer anvisningarna, och hur bra/dåligt det går för dem!

HUR du ska göra:
a) Spela detta över IRC/MSN/ICQ med en lärare i ämnet. Bestäm en tid/plats att göra det på eller haffa dem när du ser dem. Om spelet inte sker med den ämnesansvariga, utan en av de andra lärarna i ämnet, så måste loggen ändå skickas till den ämnesansvariga för godkännande och rapportering.
b) Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a direkt till den ämnesansvariga.

Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet, och vad de tänker. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Är det deras favoritämne, eller är det värsta ämnet de någonsin haft och de ska bli glada att äntligen bli av med det?

NÄR du ska göra: När du vill, men gärna så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften, ju snabbare kan du genomföra den och skicka in den, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får karaktären betyget.

Kom ihåg:

Lycka till!

Lektionsförfattare: TraXy