Entreprenörskap 702

Linjeorganisationer

Tid: Mitten av hösttermin

Lektionstext

En linjeorganisation, eller funktionsorganisation som det ibland kallas, är den vanligaste typen av organisation. De flesta företag är den här typen av organisation. Även trolldomsministeriet kan klassas som en linjeorganisation. Här är ansvaret fördelat över olika funktionella enheter som fungerar separat. Det kan vara en enhet för ekonomi, en för produktion, en för marknadsföring och så vidare. Det kan också vara som på Ministeriet som inte är ett företag. Där är det indelade inför andra områden, så att ett område hanterar liknande frågor.

Grundläggande för linjeorganisationer är att det finns en tydlig hierarkisk ordning. Vanliga medarbetare har chefer, som i sin tur har chefer som sedan har ytterligare chefer. Linjeorganisationer har också tydliga regelverk att följa. En viktig del i det här att alla ska göra det som personen är bäst på. Personer som inte har någon aning om ekonomi bör alltså inte arbeta med detta, likadant som människor som inte är utbildade aurorer inte heller bör arbeta med detta.

Enligt den här typen av organisation förutsätts det att bara en absolut högsta ledningen kan ha full koll på precis allting. Hos ett vanligt företag skulle det kunna vara ägaren och de personer som jobbar runt omkring denna människa. På Ministeriet är det såklart trolldomsministern och de som jobbar kring den som är det. Det kan ibland vara svårt att ta tillvara på alla medarbetares fulla potential genom detta system. Detta beror på att då alla inte har tillgång till all information blir egna problemlösningar omöjliga. Det kan därför vara svårt att utveckla ett företag till sitt fulla potential.

Förslag på vad som kan göras under lektionen:

Lektionsförfattare: wheevil