Entreprenörskap 705

Grundläggande behov

Tid: Mitten av vårterminen

Lektionstext

Vissa organisationsteorier prioriterar olika behov olika viktigt. Vissa teorier anser att bara yttre behov, som lön, är viktigt. Andra inser att även inre behov är viktigt. Det har gjorts flera olika teorier om hur olika behov kan delas in. De flesta försöker sätta någon slags prioritering på de olika behoven. En sådan teori är Maslows behovstrappa. Enligt denna teori måste alla behov på ett trappsteg vara uppfyllt innan en person kan börja med nästa trappsteg.

Längst ned i denna trappa är alla fysiska behov. Det kan vara sådant som mat, vatten, syre och så vidare. Över det kommer trappsteget om säkerhet, både fysisk och psykisk säkerhet. Att inte ha ett hem skulle till exempel kunna vara en psykisk osäkerhet. Det tredje trappsteget handlar om behov av kärlek och tillhörighet. Det är i stort sett alla sociala behov, som att tillhöra en grupp. Det fjärde steget handlar om självkänsla, om behovet av att accepteras och erkännas. Det femte steget handlar om behovet av förståelser och kunskap. Det sjätte steget handlar om estetiska behov som skönhet och symmetri. Det sista steget är att uppnå självförverkligande.

De första fyra stegen är de steg som brukar kallas för definierande behov medan de sista tre är de behov som är utvecklande. Enligt Maslow så är det många som spenderar allt för mycket tid med att fokusera på de första fyra stegen. Detta betyder i slutändan att en människa istället inte blir allt hen kan bli. Han ansåg att de människor som uppnår självförverkligande är sådana människor som an bidra enormt till samhället. Han ansåg att sådana människor som uppnår det sjunde steget är sådana som kan fokusera på samhällets behov snarare än de egna behoven.

Det finns en teori som brukar kallas för själv-bestämmandeteorin. Den här teorin är baserad på att det finns tre psykologiska behov, kompetens, självbestämande och närhet. Människor känner sig som mest fullbordade när alla dessa behov är uppfyllda. Kompetens handlar om att kunna utmanas och bemästra olika färdigheter. Självbestämmande handlar om att uppnå mycket frihet kring det egna jaget. Närhet handlar om att kunna forma meningsfulla band till andra människor.

Lektionsförfattare: wheevil