Försvar Mot Svartkonster 202

Boggartteori

Ges: I mitten på sommarterminen

Lektionstext

En boggart är en hemsk varelse som lever på andras rädsla och fruktan. De lever på mörka platser då de skyggar undan från ljus och kan lätt gömma sig i skrymslen. Trots att de gärna ger sig på människor är de generellt ganska skygga av sig så de skulle inte bosätta sig i ett bebott hus eller något ställe där det rör sig många andra varelser eller personer, men tar sig gärna till öde hus eller större byggnader där stora delar av byggnaden lämnas orörd under längre perioder.

En boggart skrämmer upp sina offer genom att förvandla sig själv till det personen är som mest rädd för. Om man är rädd för flera saker så kommer den att välja ut en av dessa eller skifta mellan dem när man försöker försvara sig emot den. Om det finns fler personer i närheten så kommer boggarten att välja ut en person som den ger sig på och om den personen lyckas försvara sig så kommer den att attackera nästa person. Om den inte klarar av att fly undan skrattet, exempelvis om det är många magiker som attackerar den samtidigt, så kommer den att försvinna helt. Många menar att det är så den dör, andra menar att den blir osynlig och flyr undan.

Eftersom boggarten kan förvandla sig så pass fort till det som någon i närheten är rädd för så vet ingen hur en boggart egentligen ser ut. Det enda sättet att lyckas se det är om man kan se en boggart innan den förvandlats vilket inte är möjligt då den förvandlar sig så fort någon kommer i dess närhet.

En boggart blir aldrig det som den förvandlar sig till utan ser bara ut som denna person/sak. Så om en boggart skulle förvandla sig till en drake så skulle inte elden från draken kunna göra en illa mer än att man kan inbilla sig att elden bränner kroppen. En boggart har svårt att förvandla sig till abstrakta rädslor och väljer gärna ut rädsla för specifika djur, varelser eller saker. Däremot kan den förvandla sig till något som manifesterar rädslan exempelvis om någon är rädd för att få underkänt på ett prov kan den förvandla sig till en professor som håller fram en uppsats med ett stort K på. En boggart kan, såvitt man vet, inte prata så den måste förmedla rädslan genom kroppsspråk och rörelser.

Det finns två saker som generellt händer med en person eller varelse som inte klarar av att försvara sig mot en boggart. Den ena är att boggarten lyckas skrämma upp en så pass mycket att man inte kan fly och fortsätter att attackera sinnet så att man inte kan försvara sig. Eftersom man inte svimmar när man blir attackerad av en boggart är det troligtvis så att boggarten kan hindra sitt offer från att bli medvetslös och håller offret på en nivå av konstant skräckslagenhet. Efter en period, hur lång beror på personen eller varelsen i fråga, så blir man galen och rädslan släpper varpå boggarten ger sig iväg. Det finns en liten sektion på St Mungos som behandlar offer från boggart-attacker som har blivit drivna helt från vettet. Den andra är att man helt enkelt blir så rädd att man dör.

Boggartar attackerar såväl magiker som mugglare och om du någon gång träffar på någon som mumlar om hemska syner och verkar vara smått galen så är risken stor att personen träffat på en boggart som personen inte kunde försvara sig emot. Ta genast kontakt med St Mungos om det händer så att de kan omhänderta personen i fråga.

Det finns bara ett sätt att skydda sig från en boggart och det är genom att tvinga boggarten att anta en form som man själv tycker är skrattretande så att man börjar skratta i dess närhet. Den effektivaste trollformeln för detta är Riddikulus-trollformeln. Anledningen till att man inte bara kan trolla fram något som är skrattretande och skratta åt den saken i boggartens närhet är att rädslan för boggarten kommer fortfarande finnas kvar. Så även om den försvagas av eventuellt skratt i dess närhet så kommer den inte att försvinna.

Det bästa är att tvinga in den någonstans där man kan stänga in den och sedan frakta iväg med den och släppa lös den i det fria. Hur länge en instängd boggart kan leva utan näring är osäkert.

Lektionsförfattare: Angfiel