Försvar Mot Svartkonster 402

Impedimenta & Impediment Jinx

Trollformel: Impedimenta
Funktion: Saktar ner ett föremål som rör sig.
Utförande: Peka med trollstaven mot föremålet som ska saktas ner. Föreställ dig att föremålet ska stanna upp helt. (Den/det kommer inte göra det, men det förstärker förtrollningen.)

Trollformel: Impediment Jinx
Funktion: Stoppförtrollning. Stoppar eller saktar ner förtrollningar som slängs mot en.
Utförande: Samma som Impedimenta.

Lektionsförfattare: Sofia