Forntida Runor 304

-

Religiösa och mytologiska symboler kan ha stora magisk verkan om de används på rätt sätt. Tyvärr missbukas de ofta och används alldeles för lättvindligt, även av mugglare. När de används på rätt sätt kan de få en mycket kraftfull och önskvärd verkan - medan illa gjorda amuletter och symboler kan få helt motsatt effekt. Av den anledningen är det extemt viktigt att man hela tiden är koncentrerad på vad man gör, och inte låter sitt psyke distraheras av annat. Skriv aldrig en symbol spegelvänt - det kan få motsatt effekt och vara mycket farligt.. Få har gåvan att kunna tilverka kraftfulla amuletter, även om det mer har att göra med koncentration och fingerfärdighet än med någon medfödd talang.

De flesta egyptiska symbolerna kom från början till som hieroglyfer, det vill säga tecken i det egyptiska skrivspråket. En del användes säkert som symboler redan tidigare, medan andra togs upp när skrivspråket redan var etablerat.

Ankhen är från början en egyptisk hieroglyf, som motsvarar ljudet 'nkh'. Trots dess ålder används den fortfarande flitigt - även av mugglare. Detta lättsinniga användande av den gamla symbolen riskerar att urholka dess värde och betydelse, som kan sammanfattar med ett ord: liv. Det kan gälla evigt liv, ett hälsosamt, rikt eller långt liv, men också fruktsamhet. Ankhen är livets nyckel, och finns ofta representerad inom tarot. Heter även crux ansata, och kallas ibland för Nilens nyckel.

Utseende: Ett ofta ganska tjockt kors, där den översta biten är formad som en ring eller ögla.

Horus öga är en av de allra viktigaste egyptiska sybolerna, och kan ses som symbol för hela den egyptiska mytologin. Horus var en gud som ofta avbildades som en falk, vilket innebär att Horus öga liknar ett falköga. Det är gudens högra öga, och står för solen. Det vänsta, som är betydligt mindre använt, står för månen. De egyptiska faroerna ansågs vara en inkarnation av Horus, som vad gud över tid och rum. Symbolen har helande och beskyddande krafter, och missbrukas ibland av mugglare, t.ex. på deras pengar. För att vara effektfull ska den vara tillverkad av lapis-lazuli, som i Egypten kallades himlens sten, och bäras runt halsen.

Utseende: En smalt öga, med ögonbryn och två streck under. Består av sju delar.

Lektionsförfattare: arvid