Forntida Runor 306

-

Det finns, förutom de som tidigare gåtts igenom, en hel del mycket användbara symboler inom både de egyptiska och keltisk kulturernas myologier och kulturer. Eleverna får välja att själva tillverka en av följande:

Shenu eller cartouche består av en kopparplatta formad ungefär som en utdragen cirkel. Meningen är att ägarens namn ska ristas in, om möjligt i hieroglyfer. Namnet är då skyddat och blir, om cartouchen är korrekt gjord och omhändertagen, svårare att använda i förbannelser, särskilt skrivna sådana. Stor och otymplig att bära runt halsen, men kan fungera om man har kroppskontakt med den åtminstone någon timme varje dag.

Keltiska Pilen föreställer en ungefärlig triangel inslingrad i keltiska knutar. Den ena spetsen på triangeln är skarpare än de andra, vilket ger trangeln formen av ett pilhuvud. Pilen symboliserar en rak snabb väg över förutbestämda förutsättningar, och kan användas för att förstärka drag som ärlighet och göra bäraren mer målinriktad. Bör bäras runt halsen.

Lektionsförfattare: arvid