Forntida Runor 401

-

Ur läroboken:

Tolka runorna

För att tolka runorna som man lägger upp så måste man gå igenom en viss procedur och det finns många saker man måste tänka på. Detta är för att när man väl spår i sina runor så ska det vara det mest effektiva resultatet möjligt. Oavsett hur många runor du väljer att använda dig av är metoden alltid den samma. Det kan hända att du när du testar flera gånger och känner dig bekväm kan hitta ett eget sätt att göra det på men i början är det alltid bara att följa strikta instruktioner.

Först och främst måste du ha en runcirkel. En runcirkel kan vara lite vad som helst och du kan göra en för stunden eftersom den är just det, en rund ring. Dock finns den många sofistikerade runcirklar som inte går att säga "bara rund ring" om, t.ex stonehedge sägs ha använt som runcirkel av runmästare en gång i tiden. Sanningen i det påståendet kan vi dock inte garantera.

När du ritar upp runcirkeln ska du tänka på det som du ska fråga sedan när du gör din runtolkning. Om du redan har en runcirkel på ett stycke tyg eller liknande så ska du tänka på frågan när du arrangerar denna. Försök att sitta ungefär en halv meter ifrån runcirkeln när du kastar ut dina runor.

När du väl kastat ut runorna (vad du ska tänka på för att kasta ut runorna finns beskrivet senare i boken på sidan 174.) så ska du titta på hur de ligger i cirkeln. Om de ligger väldigt nära varandra så betyder det antagligen att de hör ihop till samma del i svaret på frågan. Ju närmare runorna ligger varandra desto starkare är de kopplade till varandra och i vissa fall så landar runor till och med på varandra. Det betyder att problemen/lösningarna du har av runan underst överskuggas av runan som ligger ovanpå. Är runorna väldigt långt ifrån varandra tyder det ofta på att frågeställaren själv känner sig splittrad.

Cirkelns mitt är det mest centrala och det är också här runor hamnar om de rör de kärnfrågor som frågeställaren har. De är de som är mest påtagliga för just personen som ställt frågan och ju längre ut i cirkeln du kommer desto mer är det andra människor runt omkring som påverkar frågan som ställts. Så en runa som står för elden som hamnar längst ut i en runcirkel kan betyda att någon i sin närhet symboliseras av eldrunan.

Om en runa hamnar i Is dvs utanför cirkeln så betyder det att problemet eller lösningen inte finns inom ditt räckhåll riktigt än men detta behöver inte vara negativt utan kan endast betyda att det behöver lite tid på sig att utvecklas. Om en runa hamnar med sin blanka sida upp så betyder detta oftast att problemet ligger helt dolt och att det måste tas fram till ytan.

Hagals ätt

Hagals ätt handlar om att möta svårigheter. Att acceptera livet, döden och våran inre sanna natur och uppfylla våra egna potential.

HAGAL (hagel)

Kallas ibland för moderrunan eftersom dess mönster är grundläggande för många former i naturen. Symboliserar hagel eller isfröt som vikingarna också kallade det för. Om Hagal dyker upp i en runtolkning betyder detta oftast en drastisk förändring, en förändring som vi antagligen tycker är obehaglig/hemsk. Hagal förebådar denne obehagliga förändring men vill också påminna om att man kan vända även det mest negativa till något positivt. Hopp om en ny start, elden som smälter isen. Den säger "vi förtjänar kanske inte alla de motgångar vi möter, men om vi utnyttjar dem på ett positivt sätt kan vi förändra våra liv till det bättre". När du ristar in din Hagal-runa ska du föreställa dig hur isen runt ditt hjärta smälter och ersätts med mod och tillförsikt att möta framtiden.

NAUDIZ (nöd)

Symboliserar nöd eller bekymmer. Dina behov är större än det du har/får, det är alltid du som måste bidra till allting (vänskapsrelationer, familjen osv) men just nu är det faktiskt DU som behöver stöd och uppmärksamhet. Den vill påminna oss om att vi inte bara kan ge av oss själva till andra, vi måste också ge av oss själva till oss själva. Naudiz-elden som används i olika cermonier skapas genom friktion vilket säger oss att vi måste vara aktivt handaldne för att göra något åt det. Vi måste se till att den inre Naudiz-elden brinner hos oss och inte låta andra människor (eller oss själva) kväva dem.

När du ristar din Naudiz-runa ska du tänka på hur dina inre behov kan få plats i ditt liv. Stäng ute alla tankar om dåligt samvete. Naudiz-runan handlar bara om dina behov.

ISAZ (is)

Isrunan anspelar på det femte elementet i den fornnordiska traditionen. Isen och vintern är sanna krafter som inte ska underskattas. Förr gick vintern ut på överlevnad, inte framsteg utan snarare återfödelse senare då våren blickade fram. Om du står inför ett problem som du inte vet hur du ska ta dig ur, varken framåt eller bakåt, finns Isaz där för att påpeka att ibland är det bättre att låta problemen vara en tid. När det är dags att ta itu med det kommer isen att smälta av sig själv. Isaz påminner oss om att vi kan bygga upp oss själva innifrån genom begrundande, tills tiden är mogen. Vår inre kreativa Naudiz-eld kommer smälte den inre isen när vi är mogna för det.

När du ristar in din Isaz-runa ska du fylla dig själv med en inre acceptans för alla begränsningar som dinns runtomkring men låta din naturliga inspiration hjälpa dig att lösa dessa begränsningar.

(Den här texten är verklighetsbaserad förutom att man ska använda magi till att rista in sina runor och det som nämns om magiker.)

Lektionsförfattare: Angfiel