Forntida Runor 402

-

ISAZ (is)

Isrunan anspelar på det femte elementet i den fornnordiska traditionen. Isen och vintern är sanna krafter som inte ska underskattas. Förr gick vintern ut på överlevnad, inte framsteg utan snarare återfödelse senare då våren blickade fram. Om du står inför ett problem som du inte vet hur du ska ta dig ur, varken framåt eller bakåt, finns Isaz där för att påpeka att ibland är det bättre att låta problemen vara en tid. När det är dags att ta itu med det kommer isen att smälta av sig själv. Isaz påminner oss om att vi kan bygga upp oss själva innifrån genom begrundande, tills tiden är mogen. Vår inre kreativa Naudiz-eld kommer smälte den inre isen när vi är mogna för det.

När du ristar in din Isaz-runa ska du fylla dig själv med en inre acceptans för alla begränsningar som dinns runtomkring men låta din naturliga inspiration hjälpa dig att lösa dessa begränsningar.

JERA (årsväxt)

Symboliserar årstiden, skörden eller det fruktbara året. "Som man sår får man ock skörda" Jera vill säga oss att våra insatser i livet kommer att ge utdelning med en aning tålamod från våran sida. Den vill också påminna oss om att det finns ett lämpligt tillfälle för allt och att varje sak du tar för dig i livet är som en årstidscykel, inte en rät linje. Jera säger att det är rent destruktivt att klamra sig fast vid ett skede i livet för länge.

När du ristar in din Jera-runa ska du tänka dig hur du kan belöna dig själv när du har gått vidare med något viktigt i livet.

EIHWAZ (idegran)

Eihwaz är idegranens runa, trädet som står för cykeln med död och återfödelse och som ofta förknippas med avslut som leder till nya begynnelser. Även om Eihwaz handlar om avslut i livet står den inte för en ren död o ordets vanliga bemärkelse. I liknelse med de som känner till Tarot-kortlekens kort Döden. De flesta tidigare runorna talar om handling och att tänka framåt men Eihwaz vill påminna om vikten av att avsluta de kapitel som har varit och tillåta oss att sörja över "förlusten". Det är viktigt att vi även sörjer för avslut med tråkiga händelser i livet. Den nya världen kan inte komma in i ditt liv utan att du har avslutat den gamla. Runan kan få oss att gå tillbaka i livet och skapa oss de avslut vi saknar för att sedan kunna gå vidare.

När du ristar in din Eihwaz-runa ska du föreställa sig att gamla sorger rinner bort och du fylls av ny optimism.

Lektionsförfattare: Angfiel