Förvandlingskonst 103

Mus till snusdosa

Skalbagge till sten (Inlämning av uppsats)

Detta moment är ett stort steg framåt. Nu handlar det inte längre om att förvandla icke levande föremål till andra icke levande föremål. Nu handlar det istället om att förvandla ett levande föremål till ett icke levande föremål. Att förvandla ett djur till ett icke levande ting, som en sten, är lättare än det motsatta. Skalbaggar är inte speciellt komplicerade djur, därför är de mycket lättare att förvandla än däggdjur.

Obs! Eleverna har arbetat med detta tidigare och ska bara lämna in en uppsats om det. Professorn ber antagligen någon att berätta lite om momentet, men se till att allt ovanstående kommer med - professorn kanske får lägga till det eleven glömmer bort - eftersom det kan dyka upp på slutprovet.

Mus till snusdosa

Detta är väldigt svårt, men de flesta borde ändå klara det i slutet av första året. Nu är det en mus, som är ett däggdjur, som ska förvandlas. Däggdjurets anatomi är betydligt mer avancerad än anatomin hos en insekt, eller hos än snigel. Detta gör förvandlingen svårare, och det kräver en elevs fulla koncentration.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno