Förvandlingskonst 201

Förvandlingar med invecklade mönster

Teori angående förvandling med invecklade mönster

När man förvandlar något så beror svårigheten på hur avancerade föremålen är, och hur stor skillnaden mellan föremålen är. En nål och en tändsticka är väldigt lika varandra, därför är det väldigt lätt. Att förvandla en liten tröjknapp till en tekanna är något betydligt svårare. Först och främst måste man förstora knappen, och sedan ska man ändra material till porslin i form av en tekanna, helst med något trevligt mönster. Desto mer invecklat mönstret är, desto svårare blir det. Ska man ha en tekanna med mönster i form av slingrande drakar är det betydligt svårare än att dekorera kannan med skära blommor.

Förvandling av tröjknappar till tekannor

Praktik på ovanstående teori.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno