Förvandlingskonst 501

Evanesco

Konsten att få föremål att försvinna är något som är väldigt invecklat. Det är lättare än att framkalla saker, men det är ändå mycket svårare än en vanlig förvandling. Föremålet ska inte förvandlas till luft, eller gå upp i rök, det ska helt enkelt försvinna. Desto mer invecklat ett djur, eller föremål, är, desto svårare blir det att få dem att försvinna. Sniglar, som är ryggradslösa och inte speciellt invecklade djur, är en bra start. Vanliga fel är att bara delar av föremålet försvinner, i det här fallet snigelns skal, exempelvis.

Trollformeln för att få ett föremål att försvinna lyder: Evanesco

Praktik: Trolla bort sniglar.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno