Förvandlingskonst 503

FVK efter GET-examen

Förvandlingkonsten är något som är väldigt användbart i många framtida yrken eleverna kan tänkas välja. Medan en del arbeten inte kräver något betyd i ämnet alls, finns det en hel del som kräver det. För att bli Helare krävs det till exempel att man har minst Ö i sina GET-prov i Förvandlingskonst. Att exempelvis läka sår och ben är något som givetvis är Förvandlingskonst. En Auror har väldigt ofta användning av att kunna förvandla både sig själv och annat, och ett flertal minsteriearbeten, exempelvis arbete inom olyckspatrullen, kräver betyg i Förvandlingskonst.

Under FUTT-nivån i Förvandlingskonst, alltså år 6 och 7, utövar man mycket mer avancerade moment. Att förvandla betydligt större djur, till och med människor, är något elever kan få prova på, samt att utföra försvinnandeförtrollningens motsats, nämligen att trolla fram något ur tomma intet.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno