Förvandlingskonst 701

Förvandla/trolla fram större däggdjur

Ur läroboken:

Precis som med allt annat så är storleken på föremålen man ska trolla fram ofta direkt kopplad till hur svårt det. Men mer viktigt än så är hur invecklat föremålet är; ett mycket litet föremål kan vara svårt att trolla fram, om det är väldigt komplicerat uppbyggt. Att trolla fram en katt är därav svårare än att trolla fram en mus, eftersom det är ett större däggdjur, och det är svårare än att trolla fram en snigel eftersom katten har en mer invecklad anatomi.

Om man går vidare på samma stege så blir det ännu svårare desto större djuret blir, helt enkelt. En katt är svårare än en kattunge, och en fullvuxen hund svårare än det. Anatomiska skillnader finns även hos däggdjur - till exempel mellan katter och kor, där en ko har hela fyra magar, vilket måste tas med i beräkningen om kon ska fungera. Exakt samma principer gäller givetvis när man ska förvandla mer invecklade varelser till andra varelser.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno