Förvandlingskonst 703

Trolla fram detaljerade föremål

Eleven bestämmer själv vad denna vill göra, men det måste kontrolleras med professorn innan man börjar. Här följer några exempel på vad man kan göra, men det är givetvis fritt fram att komma med nya förslag. Nya förslag uppskattas till och med.

Ur läroboken:

Under den senare delen av sitt sjunde år har eleverna i Förvandlingskonst arbetat med ett projekt. Projektet består av något som ska försöka sammanfatta så mycket som möjligt av det eleverna gjort under sina studier inom ämnet, och de ska med en enda förvandling försöka att visa vad de kan prestera. Lektionen består av en projektredovisning, där varje elev får berätta lite kortfattat om vad denna har gjort, och sedan ska förvandlingen utföras.

I grund och botten består projektet av att eleven ska trolla fram ett invecklat föremål, med så många detaljer som möjligt. I princip blir det en sammanslagning av flera många framtrollningar. Under projekttiden har eleven alltså under handledning arbetet med att lyckas genomföra allt på en och samma gång.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno