Kvastflygning 102

Svängar

När: Andra veckan i september
Hur: 2 timmars praktisk lektion på gårdsplanen

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning och att eleverna alltid ska flyga med lättare skydd på armarna, benen och huvudet.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

Svänga när man har fart

För att svänga åt höger drar man främre delen av kvasten åt höger och för att svänga åt vänster drar man främre delen av kvasten åt vänster. Desto mer kraft när man svänger desto snävare kommer svängen att bli.

Vänster – Vrid kvastskaftet åt vänster.
Höger – Vrid kvastskaftet åt höger.

Det svåra är att få kvasten att inte stiga eller sänka sig ner mot marken när man svänger då det inte kräver stora rörelser för att kvasten ska styras åt fel håll.

Låt eleverna öva på de olika svängarna både snäva och väldigt breda sådana strax ovanför marken. De ska inte flyga högre då det är troligt att någon ramlar och slår sig lite lätt under lektionen.

Att göra det i fart är lättare att göra än att göra det stillastående därför börjar man med svängar när eleverna flyger samtidigt.

Tänk på som lärare att alltid påpeka OFF att eleverna inte klarar av alla saker galant på första försöket.

Svänga när man står still med kvasten i luften

När eleverna eftersom behärskar svängar i fart ska de få testa på att svänga med en stillastående kvast.

Först ska de sväva upp på stället såsom de lärde sig i första lektionen. Sedan gör de samma rörelse som ovan för att få kvasten att svänga, men till skillnad från att flyga i fart är det nu svårare att få kvasten att röra sig i breda svängar och lättare att göra dem snäva.

Låt eleverna öva på både snäva och breda svängar stillastående i luften och även här ska de bara vara en bit ovanför marken.

Slalom

De duktiga eleverna kan få öva på svängarna genom att flyga slalom mellan uppsatta pinnar medan de andra eleverna fortsätter att öva på grunderna.

Lektionsförfattare: Angfiel