Kvastflygning 113

Kvastskötsel

När: Andra veckan i december (sista lektionen innan jullovet)
Hur: 2 timmars teoretisk lektion i ett tomt klassrum

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Läroboksmaterial:

Rengöring

När man gör ren ett kvastskaft ska man först tänka på att ta bort smuts i sprickor och små utrymmen. För detta krävs oftast mindre instrument och mildare rengöringsmedel. Tänk på att inte använda för starka medel om sprickorna sitter långt in i träet då de kommer sakta fräta upp kvasten inifrån. Använd ett starkare rengöringsmedel på utsidan av kvastskaftet men akta så att du inte använder stark rengöring på de områden där det rena träet syns. Gnugga försiktigt med en mjuk bomullstrasa och se till att du har på dig handskar medan du arbetar.

För att göra ren borsten finns det olika tekniker. Den absolut bästa är att göra ren varje enskilt borst för sig. På vissa modeller (som Nimbuskvastarna) är borsten dock hopsatta och då är det att föredra att doppa hela borsten i rengöringsmedel för borst, låt det verka i max fem minuter, plocka upp och doppa i vanligt vatten. Vattnet kommer tvätta bort överflödet av rengöringsvätskan och smutsen. Se till att aldrig överskrida tidsgränsen för rengöringslösningen då det kan skada kvasten.

Fila ner ojämnheter

I vissa fall är kvastarna så slitna att de fått sprickor eller flisor har ramlat bort. I de fallen kan man välja att antingen fila ner ojämnheterna eller försöka laga dem. Om man väljer att laga dem måste man välja en bit trä från samma träslag som själva kvasten har, karva till biten så att den passar och kila ner den i sprickan. Använd klister som är speciellt för kvasten du använder. Det finns klister som man kan använda för alla kvastar men de är aldrig lika bra. Fila sedan försiktigt ner de lätta ojämnheter som bildas av lagningen.
Väljer man att fila ner ojämnheten så ska man arbeta med en mycket finkornig fil och försiktigt fila bort bara precis så att ojämnheten försvinner.

Tänk på att när du gör sådana ingrepp på kvasten kan flygförmågan försämras på olika sätt. Det är omöjligt att säga hur eftersom det beror på märket på kvasten och var skadan sitter.

Ansa borsten på kvastarna

När man har gjort rent borsten kan man ansa dem. När man ansar ska man använda en mycket vass avknipsare för bästa resultat. De borst man ska ta bort är de som sticker ut på fel ställen (för att rätta till kvastens aerodynamik) och de ändar som är spruckna. Det är mycket svårare att få till en bra ansning på en kvast som har hopsatta kvastborst än på en som har en lösare bindning.

Polera kvastarna

När man ska polera sin kvast är det viktigt att veta vilket träslag som kvasten har så att man kan välja rätt poleringskräm eller olja. Det brukar stå på de olika poleringskrämerna eller poleringsoljorna vilka träslag som de är bra till. Man får under inga omständigheter använda samma poleringsmedel som man skulle använda på sin trollstav då det är helt skilda saker.

Använd först en poleringskräm över hela kvasten och dess borst. Arbeta in poleringsmedlet med cirkelrörelser och använd en svamp för ändamålet. Detta gör man för att skydda kvasten mot väder och slitage.

Använd sedan ett lager av olja för finishen som man försiktigt penslar på. Använd en pensel med äkta pegastagel för bästa resultat. Penslar gjorda på pegastagel är nämligen mjukare än andra penslar och hållbara så att inga penselstrån hamnar i oljan.

Justera benstöden

Vissa kvastar har benstöd och om dessa sitter löst kan man behöva justera dem. Använd en mejsel av det slag som passar till skruvarna eller muttrarna som används för just den kvasten. Tänk på att inte skruva för hårt då träet kan spricka.

För mer avancerad skötsel eller reparationer rekommenderas att gå till en kvasthantverkare.

Uppgift:

Eleverna får varsin kvast som ser ut som att den har sett bättre dagar. De behöver poleras upp, ansas, justeras och allmänt fixas. Eleverna får resten av lektionen på sig att göra kvastarna presentabla igen.

Lektionsförfattare: Angfiel