Kvastflygning 115

Den Magiska Lampan

När: Andra veckan i januari
Hur: 2 timmars praktisk lektion på gårdsplanen med omnejd

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning och att eleverna alltid ska flyga med lättare skydd på armarna, benen och huvudet.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

Den Magiska Lampan

En elev väljs ut till att vara Anden i Lampan. Hur man väljer ut eleven är upp till läraren (dra lott, ole-dole-doff eller annat). Anden har såklart en Lampa som placeras ut någonstans på gårdsplanen (kan vara en sten, en stolpe eller en faktisk lampa).

När Anden börjar räkna till hundra så ska alla de andra ska flyga och gömma sig någonstans där de inte syns. Det är ganska fritt hur långt man får flyga men det bästa är att försöka hålla sig inom något område. Eleverna får INTE gömma sig i Förbjudna Skogen!

Då Anden har räknat färdigt ska den börja leta upp de andra. När Anden får syn på en av de andra ska den så fort som möjligt åka tillbaka till Lampan och ropa den personens namn och att den nu är fångad i lampan. Exempelvis ”Field bakom stenen är fångad i Lampan!” Namnet och platsen för var personen gömde sig måste vara rätt för att personen ska bli ”fångad” och inte få vara med längre.

Om den personen istället hinner först till Lampan och ropar ”Jag är fri!” så vinner den personen över Anden. Antingen kan man spela på att den personen också blir Ande och ska börja leta efter de andra som är kvar eller så får de ställa sig på sidan. En annan variant är att låta den personen ta över att vara Anden i Lampan och den som var Ande åker ut.

Variera leken efter eget tycke och smak.

Flyga fritt

Låt eleverna flyga fritt de sista minuterna av lektionen.

Lektionsförfattare: Angfiel